Region Värmland logga

Mål och resultat

Det politiska inriktningsdokumentet innehåller en samlad beskrivning över utmaningarnas övergripande inriktning och tydliga gemensamma resultatmål finns.

Dokumentet fastställs årligen och tjänar som underlag för den ordinarie planerings- och budgetprocessen i kommunerna och regionen.

Målsättningar för en god och jämlik hälsa visar på vilka grupper/områden som behöver insatser för att öka den psykisk hälsan och bidra till förbättrade levnadsvanor.

Målsättningarna ska ses som delmål till 2022 i en ambition att successivt förbättra. När målet nått höjs ambitionsnivån.

I Aktuellt perspektiv redovisas årligen indikatorer på befolkningens hälsa utifrån de övergripande målsättningarna. Statistiken presenteras både för hela Värmland och för varje kommun i länet. 

Handlingsplaner

Dokumentation av seminarium

Sidan uppdaterad