Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Värmlandsrådet / Sakområdesforum

Sakområdesforum

Kopplat till Värmlandsrådet finns ett antal sakområdesforum vars uppgift är att säkerställa att dialogen mellan regionen och kommunerna fungerar väl inom respektive område.

Idag finns tre sakområdesforum:

Vilka sakområdesforum som ska tillsättas avgör Ordföranderådet i början av varje ny mandatperiod i samband med Värmlandsrådets årskonferens eller vid behov.

Varje forum har möten vid behov, men förslagsvis 2–4 gånger per år.

Deltagare i forumen

Regionen har ordförandeskapet och administrativa ansvaret för forumen (kallelse, sekreterarskap, minnesanteckningar med mera), kommunerna utser vice ordförande. Kommunerna erbjuds möjlighet att utse två ledamöter och två personliga ersättare (som tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro) Region Värmland deltar med två eller fler ledamöter och med möjlighet till personliga ersättare (som tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro).

Informationsforum utan beslutsrätt

Sakområdesforum är ett informationsforum för specifika sakfrågor och har inte mandat att göra ställningstagande, det görs enbart av Ordföranderådet. Likt Värmlandsrådet, har sakområdesforumen ingen juridisk beslutsrätt i kommunallagens mening (jämför Samverkansavtal Värmland).

Forumen ska hålla en dialog med respektive yrkesnätverk för att säkra dialogen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i länets kommuner och regionen. Direktörsberedningen ansvarar för att utse vilka yrkesnätverk som ska fungera som stöd till sakområdesforumen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?