Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Anslagstavla

Överklagan genom laglighetsprövning

Som länsinvånare i Värmland kan du överklaga om du tycker att Region Värmland har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Denna typ av överklagan kallas laglighetsprövning.

Reglerna för laglighetsprövning finns i Kommunallagen. I överklagan behöver du ange vilket beslut som du vill överklaga, varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Du bör även meddela vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Exempel på varför ett beslut överklagas kan vara att du anser att Region Värmland inte har rätt att fatta beslut i frågan, att det har gjorts något fel i samband med beslutet eller att beslutet strider mot lag eller annan författning.

En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på Region Värmlands officiella anslagstavla att beslutsprotokollet har justerats. Laglighetsprövningen ska vara undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter:

  • person- eller organisationsnummer
  • postadress till bostad och arbetsplats
  • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer
  • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.

Överklagan skickas till:
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?