Till startsidan
Start / Kultur / Sjukhusbiblioteken / Söksupport och kurser

Sjukhusbibliotekens söksupport och kurser

Ta del av Sjukhusbibliotekens hjälpfunktioner och utbildningar.

Boka en bibliotekarie

När du behöver personlig handledning i informationssökning eller andra frågor kan du boka en bibliotekarie på en tid som passar dig.

Söksupport

Varje vardag finns någon hos oss som kan hjälpa dig med att till exempel söka information till din artikel, rapport eller annat arbete. Ingen tidsbokning behövs, bara kom.

Skicka sökuppdrag till oss

Vi gör sökningarna åt dig som jobbar inom hälso- och sjukvården. Det kan till exempel vara när du snabbt behöver få aktuell kunskap inom ditt yrkesområde eller vill läsa de senaste vetenskapliga artiklarna om en specifik diagnos eller behandling. 

Vi tar oss an alla frågor med anknytning till hälso- och sjukvård. 

Kurser

Ta hjälp av sjukhusbiblioteken för kompetensutveckling på din arbetsplats.

Vi kan till exempel lära dig att söka i olika databaser och visa var du hittar evidensbaserade resurser.

E-kurs i sökteknik för dig som är regionanställd

Lär dig mer om hur du söker i medicinska databaser genom att gå bibliotekets e-kurs i grundläggande sökteknik. På kursen visar vi hur du formulerar en fråga, hittar bra ord att söka på, vilken databas du ska välja och hur du sen gör själva sökningen. Du kan gå kursen när du vill och du hittar den i Utbildningsplattformen på Region Värmlands intranät:

Grundläggande sökteknik - Informationssökning i medicinska databaser

HTA - Health Technology Assessment

HTA är den metod som används inom hälso- och sjukvård när man systematiskt vill utvärdera det vetenskapliga underlaget för olika metoder och teknikers effekter, risker och kostnader.

Läs mer om HTA eller föreslå ett HTA-projekt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?