Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Ombyggnationer

Ombyggnationer

Vi bygger inte bara nya hus inom projektet, vi renoverar också stora delar av det befintliga beståndet. För att få ihop en så bra helhet som möjlig så kommer vi utföra 17 ombyggnationer i varierande omfattning under projektet.

Ombyggnationer på Centralsjukhuset i Karlstad.

Två grundförutsättningar för Nya CSK:

  • Sjukhustomten är begränsad. För att kunna bygga nytt måste vissa befintliga byggnader rivas för att ge plats åt nya.
  • Vård ska bedrivas under hela byggtiden. Alla verksamheter ska vara igång samtidigt som man bygger nytt, river befintligt samt bygger om vissa lokaler.

Detta innebär att verksamheter som finns i byggnader som ska rivas behöver flytta i väntan på att deras nya lokaler är byggda. Därför behöver vi anpassa befintligt bestånd och flytta verksamheter tillfälligt för att helheten ska gå ihop.

Här kan du läsa om pågående ombyggnationer (OMB)

Ombyggnad 1 är en tillfällig placering av sjukhusbiblioteket till dess att dom ska få flytta in i Mottagningshuset. Biblioteket flyttar till hus 23 plan 6 för att frigöra en evakueringslokal för förlossningen, specialistmödravården och ultraljudsmottagningen.

Tidplan: 2024-10-01 till 2024-11-28

Status: Ej påbörjad

Ögonavdelningen har länge haft ont om plats i sina nuvarande lokaler och kommer därför utöka sina ytor i och med ombyggnationen i hus 51.

Ortopediakuten kommer också få lokaler i hus 51, bredvid ortopedmottagningen, då deras befintliga lokaler kommer rivas. Framöver kommer ortopedakuten flytta till Akuthuset tillsammans med övriga verksamheter av akut karaktär.

Tidplan: 2024-03-01 till årsskiftet 2024/2025

Status: Pågående produktion

I början av december 2023 startade ombyggnationen av plan 4 i hus 53. Här skapas lokaler anpassade för en medicinsk vårdavdelning. Det byggs också om för gyn onkologi som får både mottagning och dagvård.

Hela kvinnosjukvården kommer samlokaliseras i Akuthuset. Men under byggtiden behöver kvinnosjukvårdens verksamheter evakueras tillfälligt då husen de idag befinner sig i ska rivas.

Tidplan: 2023-12-01 till årsskiftet 2024/2025

Status: Pågående produktion

Reumatologimottagningen kommer evakueras tillfälligt till hus 25 plan 4 innan de flyttar till Mottagningshuset. Reumatologimottagningens nuvarande lokaler blir förlossningen, specialistmödravården och ultraljudsmottagningens evakueringslokal.

Tidplan: 2025-01-31 till 2025-03-31

Status: Ej påbörjad

Denna ombyggnation avser att skapa temporära förlossningslokaler. Förlossningsvårdens nyvarande lokaler kommer rivas för att ge plats för Akuthuset.

Förlossningen, specialistmödravården och ultraljudsmottagningen kommer flytta till tillfälliga lokaler där det nuvarande sjukhusbiblioteket ligger. Detta innebär bland annat en ny förlossningsentré. De kommer vara placerade här tills Akuthuset är färdigbyggt och då flyttar de dit tillsammans med hela kvinnosjukvården.

Tidplan: 2024-11-04 till 2026-12-29

Status: Ej påbörjad

Ombyggnation 7 avser att skapa 14 generella vårdplatser med byggstart vecka 34.

Tidplan: 2024-08-07 till 2025-06-18

Status: Ej påbörjad

Ombyggnation 11 avser att skapa nya utbildningslokaler för CKU (Centrum för klinisk utbildning) i hus 75 och 77.

Tidplan: 2024-05-13 till 2024-12-06

Status: Ej påbörjad

Folktandvården lämnade lokalerna i hus 28 och huset har stått tomt sedan dess. Husets skick har inte uppfyllt standarden för att bedriva verksamhet i, men nu renoveras huset för att ta det i bruk igen. Det är regionfastigheter som kommer att flytta hit i samband med att deras befintliga lokaler rivs för att göra plats för Akuthuset. Hus 28 beräknas vara färdigrenoverat och inflyttningsklart årsskiftet 2024/2025.

Utanför hus 28 kommer en bodetablering att byggas upp. Den kommer börja sättas på plats under 2025 och byggas på allt eftersom. Bodarna kommer vara kvar tills Akuthuset är färdigbyggt.

Tidplan: 2023-09-01 till årsskiftet 2024/2025.

Status: Pågående produktion

För dessa verksamheter planerar vi bygga om:

OMB 1: Sjukhusbiblioteket

OMB 2: Ortopediakuten

OMB 3: Ögonavdelningen

OMB 4: Vårdavdelning medicin

OMB 5: Reumatologimottagning

OMB 6: Förlossning/Spec.MVC/Ultraljud

OMB 7: Vårdavdelning

OMB 8: Gyn onkologi – mottagning och dagvård

OMB 9: Barn- och ungdomsmedicin

OMB 10: Kirurgmottagning

OMB 11: Centrum för klinisk utbildning

OMB 12: Rehab/specialistvård

OMB 13: Smittskydd

OMB 14: Region-IT

OMB 15: MT-verkstad

OMB 16: Akuthus/hus 60

OMB 17: Regionfastigheter

Obs! Detta är en preliminär plan där det kan bli ändringar.

Om Nya CSK
Om Nya CSKÖvergripande information om projektet Nya CSK.
Västra paviljongen
Västra paviljongenEn temporär byggnad och en förutsättning för att kunna bygga nya permanenta hus.
Mottagningshuset
MottagningshusetHär samlas verksamheter med kontrollbesök eller en behandling över dagen
Entréhuset (Etapp 2)
Entréhuset (Etapp 2)I Entréhuset placeras verksamheter med många och korta patientbesök.
TFC och p-hus
TFC och p-husEn tekniskförsörjningscentral samt ett p-hus kommer byggas.
Akuthuset
AkuthusetHär samlas vård av akut karaktär som kräver omedelbara insatser.

Text

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?