Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Nya CSK / Om Nya CSK

Om Nya CSK

Arbetet med att bygga om Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) har startat. Vi skapar rum för framtidens vård och för alla i Värmland – idag och imorgon.

Centralsjukhuset består av byggnader som i flera fall är mer än hundra år gamla, som varken är anpassade för modern vård eller möjliga att renovera.

När vi gör om Centralsjukhuset bygger vi för mötet med dagens och morgondagens patient, för effektiva arbetssätt och en hållbar hälso- och sjukvård.

Vad är det som ska byggas?

Nybyggnationen består av tre olika hus med vårdenheter som har gemensamma beröringspunkter. Arbete pågår nu med hur innehållet, flöden med mera i husen ska utformas.

Siffran 1: Mottagningshuset

I Mottagningshuset kommer enheter med dagvård och öppenvård att finnas, det vill säga enheter med många mottagningsbesök där husets placering nära entrén underlättar för patienternas förflyttningar inne på sjukhuset.

Under byggtiden kommer Mottagningshuset också att användas för att inrymma enheter som behöver tillfälliga lokaler på grund av renovering av befintliga sjukhusbyggnader. Av denna anledning är Mottagningshuset det första huset som kommer att byggas.

Mottagningshuset blir Sveriges första sjukvårdsbyggnad som har trästomme. Värmland vill vara en ledande region inom skoglig bioekonomi där trä används som det dominerande materialet i byggindustrin.

Siffran 2: Akuthuset

Ett hus med verksamheter av akut karaktär som behöver ha närhet till varandra. Att samla de akuta flödena underlättar för personal som rör sig mellan olika akuta enheter och vid förflyttningar av patienter.

Akuthuset byggs efter Mottagningshuset och kommer att ligga vid nuvarande Klarälvsentrén och ned mot parkeringen vid älven. På hustaket anläggs en helikopterplatta.

Siffran 3: Entréhuset

Entréhuset kommer att inhysa enheter med många och korta patientbesök. Enheternas placering nära entrén underlättar förflyttning för det stora antal patienter som besöker dessa enheter. Entréhuset är det sista av de nya husen som skapas. Det beräknas vara klart runt år 2036.

När sker de olika arbetena?

Förberedande arbeten:

  • 2022 – Östra paviljongen
  • 2023 – Västra paviljongen

Ombyggnationer:

  • Ombyggnationer påbörjades 2023

Nybyggnationer:

  • 2024 – Mottagningshuset
  • 2026 – Akuthuset
  • 2027 – P-hus och tekniskförsörjningscentral
  • 2032 – Entréhuset


Tidsplanen är preliminär.

Vårdenheter med beröringspunkter

Nybyggnationen består av tre olika hus med vårdenheter som har gemensamma beröringspunkter.

1. Entréhuset

I entréhuset ligger vårdenheter som dagligen har högt flöde av patienter med många och korta mottagningsbesök. Aktiviteten kring dessa enheter är hög, med många patienter i rörelse, och syftet med att samla dessa enheter i anslutning till entrén är att skapa korta avstånd och reducera utspridd gångtrafik på övriga sjukhuset.

2. Mottagningshuset

Här finns vårdverksamheter som enbart har dagvård och mottagningsverksamhet, men inga vårdavdelningar. Mottagningshuset har en central lokalisering på sjukhuset för att underlätta avstånd för patienter som rör sig mellan olika enheter, som till exempel kombinerar ett mottagningsbesök med provtagning.

3. Akuthuset

Förlossning, intensivvård och operation, liksom andra vårdverksamheter som i högre utsträckning än andra kräver omedelbar tillgång till akutsjukvård, samlas i det nya akuthuset. Här finns tillgång till specialiserad personal och högteknologisk akututrustning.

Preliminär tidplan för Nya CSK.

Västra paviljongen
Västra paviljongenEn temporär byggnad och en förutsättning för att kunna bygga nya permanenta hus.
Mottagningshuset
MottagningshusetHär samlas verksamheter med kontrollbesök eller en behandling över dagen
Ombyggnationer
OmbyggnationerDet byggs inte bara nytt, delar av det befintliga beståndet kommer renoveras.
Akuthuset
AkuthusetHär samlas vård av akut karaktär som kräver omedelbara insatser.
TFC och p-hus
TFC och p-husEn tekniskförsörjningscentral samt ett p-hus kommer byggas.
Entréhuset (Etapp 2)
Entréhuset (Etapp 2)I Entréhuset placeras verksamheter många och korta patientbesök.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?