Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Konstnärligt Projektår

Konstnärligt Projektår

Konstnärligt projektår är en utbildning för dig som studerat konst tidigare och vill ha möjlighet att verkligen fördjupa dig i ditt eget skapande. Du kan få undervisning och handledning i de flesta konstnärliga discipliner. Utbildningen förbereder för högre estetiska studier men lämpar sig även för dig som vill fortsätta en konstnärlig verksamhet på egen hand.

Ansökan är ständg.

 • Längd: Ett läsår
 • Studietakt: 100 procent
 • Start: 19 augusti 2024
 • Sista ansökningsdag: 15 april 2024
 • Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)
 • Förkunskaper: Minst 1 års konststudier på heltid eller motsvarande
 • Internat: Ja

Fördjupa dig i ditt skapande

Konstnärligt projektår är en utbildning för dig som studerat konst några år och som nu vill arbeta med egna projekt under ett år och samtidigt ha tillgång till verkstäder och handledning.

Du får möjlighet att fördjupa dig i de tekniker och frågeställningar inom konst som du är intresserad av. På skolan har du en egen arbetsplats tillsamman med andra deltagare på projektåret och även möjlighet att arbeta i skolans många välutrustade verkstäder. Du får handledning av skolans lärare och gästlärare samt regelbundet gemensamma samtal om konst.

Projektåret gör två till tre utställningar under året och flertalet resor för att besöka museer och gallerier. Bland dina kurskamrater är flera olika konstnärliga uttryck representerade.

Exempel på tidigare utställningsplatser:

Under året har du möjlighet att färdigställa arbetsprover för att söka konsthögskolor eller förbereda dig för fortsatt egen konstnärlig verksamhet.
Du söker med en projektplan som du arbetar efter och utvecklar under året.

Utbildningen ska leda till att du har:

 • beretts möjlighet att fördjupa dig och gå in i en egen konstnärlig praktik i valfri teknik.
 • fördjupat dina kunskaper om hur man arbetar som konstnär.
 • en ökad kunskap kring presentationsteknik och tolkning av egna och andras konstnärliga arbeten.
 • en ökad kunskap om konsthistorien, samtidskonst och olika konstformer.
 • en ökad förmåga formulera dig skriftligt och muntligt kring dina arbeten.
 • fått orientering kring förutsättningar för ett fortsatt självständigt konstnärligt arbete.
 • fått goda förutsättningar för studier vid och ansökan till konstnärliga högskoleutbildningar.
 • provat på att arbeta gemensamt i projekt/utställning.

Regelbundna enskilda ateljésamtal med lärare och gemensamma samtal om konst.

Vid de enskilda ateljésamtalen får du träffa många olika lärare som alla också är utövande konstnärer och konsthantverkare. Därutöver finns en huvudlärare som följer kursdeltagarna under året. I mån av plats finns det möjlighet att delta i fördjupningsårets kurser på skolan.

Övrig tid arbetar du självständigt med dina egna projekt.

Du står för idéer och vilja, Kyrkerud tillför sammanhang och fördjupning. Tillsammans skapar vi engagemang och kunskap.

Läsåret 2024-2025

Samtliga studerande betalar en obligatorisk serviceavgift som inkluderar studerandeförsäkring, fika/frukt måndag-fredag och vissa gemensamma måltider.

Studerar man på heltid är serviceavgiften 1 632 kronor per termin.

Kursspecifika avgiften för Konstnärligt projektår är hösttermin 2 280 kronor och vårtermin 2 280 kronor, totalt 4 560 kronor på hela läsåret. Denna avgift inkluderar resa med buss, inträden, viss förbrukningsmaterial, teknisk utrustning och licenser, utställningskostnader, modellarvoden med mera.

Förutom detta tillkommer vissa kostnader för material och dessa kostnader varierar utifrån hur mycket varje enskild deltagare förbrukar.

Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan om inte läraren meddelar annat. Skolan erbjuder också möjlighet till boende, du hittar mer information på sidan bo på internat.

Antagningen baseras på din ansökan. Du bör ha kunskaper motsvarande minst ett års konststudier på heltid.

Vi utgår från ditt intresse och din motivation i det personliga brevet samt arbetsprover och projektplan. Alla med komplett ansökan kontaktas för intervju.

Till ansökan ska du bifoga:

 • personbevis, det kan du kan beställa genom Skatteverket.
 • kopior av betyg.
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg.
 • personligt brev med beskrivning av din konstnärliga erfarenhet.
 • en projektplan som beskriver hur du vill arbeta under året (max två A4-sidor).
 • tre arbetsprover i valfri teknik. Bifogas digital, till exempel i formatet jpg. Respektive fil (arbetsprov) får inte vara större än 2 mb.
 • namn och telefonnummer till två referenser.

Om skolan inte får de dokument som efterfrågas i tid är ansökan inte komplett och din ansökan riskerar att inte bli giltig.

Kontaktinformation

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

E-post: kyrkerud@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?