Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Konstnärligt basår

Konstnärligt basår

Ansökan stängd

Konstnärligt basår är en grundläggande konstnärlig utbildning för dig som vill pröva på att studera konst under ett år på folkhögskola. Här hinner du starta och utveckla ditt konstnärliga uttryck inom ämnen som teckning, måleri, skulptur, keramik, textil, grafik och foto.

Längd: Ett läsår

Studietakt: 100 procent

Start: 19 augusti 2024

Sista ansökningsdag: 15 april 2024

Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Internat: ja

En grundutbildning inom konst

Hos oss får du möjlighet till en bra grundutbildning inom konst. I välutrustade ljusa ateljéer får du i lugn och ro arbeta med en mängd olika konstnärliga uttryckssätt. Våra lärare som undervisar är alla verksamma konstnärer eller konsthantverkare med en egen konstnärlig praktik.

I utbildningen ingår bland annat teckning, måleri, keramik, skulptur, grafik, fotografi, textil och kroki. Under året får du kunskaper om olika konstnärliga tekniker och tid för att utveckla det egna skapandet. Givna uppgifter som till exempel färg- och perspektivlära samt avbildning varvas med friare övningar där du själv väljer innehåll och utförande. Vi tycker det är viktigt att förmedla samtidskonstens olika riktninger såväl som den historiska och traditionella konsten.

Den praktiska undervisningen kompletteras med samtal, bildvisningar, konstteori och besök på muséer, konsthallar och i konstnärsateljéer. Allt detta ger dig en ökad medvetenhet kring dina egna och andras konstnärliga arbete. Vårterminen avslutas i en stor gemensam utställning.

För att gå konstnärligt basår krävs det inga förkunskaper, du är på skolan för att lära dig. Efter utbildningen fortsätter många av våra kursdeltagare till skolans påbyggnadsår eller till andra skolor. Utbildningen kan fungera som ett första steg mot studier på till exempel konsthögskola, arkitekturutbildning eller grafisk design. Här ges också möjlighet att få ett år för att njuta och gå in i det egna skapandet helt kravlöst.

Utbildningen ska leda till att du har

 • fått en grundläggande kunskap i ett flertal konstnärliga tekniker.
 • fått lägga en grund för det egna konstnärliga uttrycket.
 • stärkt din självkänsla för att prova på och tillgodogöra dig nya tekniker och material.
 • fått en inblick i arbetet kring den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdiga verk.
 • fått en ingång till konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.
 • fått en grundläggande kunskap om presentation- och utställningsteknik.
 • fått kännedom kring analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • fått en god förberedelse inför ansökan till högre konstnärliga studier eller en start för en egen konstnärlig verksamhet.

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även under kvällar och helger. Fasta lärare varvas med spännande gästlärare som alla är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock om en till två veckor med varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande. Du får prova på både klassiskt traditionellt och konceptuellt idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter varvat med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärligt uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla ska hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att i ord formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang som musik, teater, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i skolråd där deltagarna har ett viktigt inflytande som hanterat skolans gemensamma frågor.

Läsåret 2024-2025.

Samtliga studerande betalar en obligatorisk serviceavgift som inkluderar studerandeförsäkring, fika/frukt måndag-fredag och vissa gemensamma måltider.

Studerar man på heltid är serviceavgiften 1 632 kronor per termin.

Kursspecifika avgiften för Basåret är hösttermin 2 855 kronor och vårterminen 3 425 kronor, det vill säga 6 280 kronor på hela läsåret. Denna avgift inkluderar resa med buss, inträden, viss förbrukningsmaterial, teknisk utrustning och licenser, utställningskostnader, modellarvoden med mera.

Förutom detta tillkommer vissa kostnader för material och dessa kostnader varierar utifrån hur mycket varje enskild deltagare förbrukar.

Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte läraren meddelar annat. Skolan erbjuder också möjlighet till boende, du hittar mer information på sidan Bo på internat.

Antagningen baseras på din ansökan. Vi utgår från ditt intresse och din motivation i det personliga brevet. Alla med komplett ansökan kontaktas för intervju.

Till ansökan ska du bifoga:

 • personbevis, det kan du kan beställa genom skatteverket
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • personligt brev
 • namn och telefonnummer till två referenser

Om skolan inte får de dokument som efterfrågas i tid är ansökan inte komplett och din ansökan riskerar att inte bli giltig.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?