Start / Klarälvdalen / Våra utbildningar / Skoglig utbildning

Skoglig utbildning

Är du intresserad av en utbildning som riktar sig mot skogsbranschen eller är du skogsägare och vill fördjupa dig inom skogsbruk? Välkommen!

Kursinformation

Utbildningsort: Klarälvdalens folkhögskola Stöllet

Omfattning: 1 år, distans med närträffar

Internat: Ja i Stöllet

Kursstart: 19 Augusti 2024

Kursen är berättigad till studiemedel från CSN (gymnasienivå)

Sista ansökningsdag: 15 april 2024

Kursen är full! Välkommen att söka ht 2025 Ansökan öppnas i september 2024

Skogen som arbetsplats

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill ha ett fritt arbete med naturen som arbetsplats, arbeta inom skogsbranschen eller har egen skog som du vill vårda. Du lär dig bland annat olika tekniker, virkeslära samt att visa natur- och kulturhänsyn. Efter godkänd avslutad utbildning kan du även söka till skogsteknikerprogrammet på Gammelkroppa skogsskola.

Skogen är en framtida källa inom många olika områden och branscher som till exempel textil, bränsle, byggmaterial och till och med plastmaterial. Skogen är också en del av vårt kulturarv som vi behöver vårda på allra bästa sätt.

I utbildningen kommer du få möjlighet att ta körkort för motor- och röjsåg och grundläggande metoder för tolkning av skogsbruksplaner. Du får även lära dig om röjning, olika föryngringsmetoder och gallring.

Heltidsstudier på distans

Det är en distanskurs som du studerar på 100% med cirka 10 närträffar. På närträffarna kommer du få förkunskaper som du sen kan studera vidare hemma. Det kan vara både teori och praktiska moment. Boende under närträffarna finns på vårt internat. 

Förkunskaper

Fullgjord grundskola. 

Alla kan söka

Erfarenhet av skogsbruk i egen skog eller i yrkeslivet är meriterande men inget krav.

Tider för närträffar höstterminen 2024

 • 19/8 - 23/8 hel klass (introduktion)
 • 2/9 - 6/9 hel klass (röjkurs)
 • 16/9 - 20/9 halv klass (röjning)
 • 23/9 - 27/9 halv klass (röjning)
 • 7/10 - 11/10 hel klass ( naturvård, motorsågskurs)
 • 4/11 - 8/11 hel klass (motorsågskurs)
 • 25/11 - 29/11 halv klass (huggning)
 • 9/12 - 13/12 halv klass (huggning)

OBS! Ändringar på tider och innehåll kan ske.

Motor- och röjsåg

 • Säkerhet och arbetsmiljö
 • Sågens funktioner
 • Ergonomi vid arbete med motor- och röjsåg
 • Körkort Motorsåg A
 • Körkort Röjsåg RA

Skogsskötsel

 • Svenska trädslag samt deras egenskaper, ståndortsindex och användningsområden.
 • Vanliga skadegörare på växande träd.
 • Grundläggande metoder för tolkning av skogsbruksplaner och planering.
 • Röjning och uppföljning av röjningsarbete i olika typer av bestånd.
 • Olika föryngringsmetoder.
 • Grundläggande metoder för gallring.
 • Grundläggande metoder för skogsuppskattning, gallringsmallar och bonitering.
 • Ekonomiska beräkningar för olika skogsskötselåtgärder.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med skogsarbete.
 • Certifieringssystem inom skogsbruk.
 • Skogsvårdslagen och andra lagar.

Virkeslära

 • Olika trädslags användningsområden samt olika sortiment.
 • Skador på virke samt förebyggande åtgärder för virkesskydd.
 • Aptering enligt instruktioner, volymberäkning och prissättning enligt lista
 • Hantering, kvalitetsbedömning, volymberäkning av virke.
 • Skogliga mått och omräkningstal.

Terrängtransporter

 • Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser
 • Studiebesök avverkningsmaskiner och skotare.

Småskalig skogsteknik

 • Studiebesök arbete med småskalig skogsteknik, till exempel griplastvagnar, minilunnare, hästkörning och småskalig sågning.
 • Risker i arbetet vid arbete med småskalig skogsteknik.

Natur och kulturhänsyn

 • SYN-kursen Natur- och kulturmiljövård grund, avverkning.

Praktik

 • Cirka 6 veckor per termin.

 • Förarbevis snöskoter 3500 kronor
 • Förarbevis ATV 3500 kronor
 • Körkort Motorsåg B 3500 kronor
 • Körkort Röjsåg RB 2500 kronor
 • Specialutformad skotarkurs för dig som vill studera till skogstekniker på Gammelkroppa. Kursen omfattar praktik och simulator 3500 kronor.

Priserna kan ändras under kursen.

 • Skyddsskor/ stövlar/kängor. godkända för röjning och motorsågning klass 1
  finns eventuellt att låna men meddela då storlek
 • Skyddsbyxor godkända för motorsågning klass1
  finns eventuellt för utlåning men meddela då storlek
 • Hjälm
 • Vanliga stövlar/kängor för utomhusbruk, Alla årstider
 • Oömma kläder
 • Regnkläder
 • Ryggsäck
 • Kraftiga handskar
 • Termos, vattenflaska med mera

 • Grundbok för skogsbrukare- finns bland annat på Skogsstyrelsen ca 345 kronor
 • Röjsågning och annan skogsvårdsteknik- finns bland annat på Skogsstyrelsen ca 215 kronor
 • Motorsågning- finns bland annat på Skogstyrelsen ca 215 kronor
 • Arbete i Avverkningslag del1- Beställes av Per-Erik Persson tel: 070-268 55 58
 • Våra skogsträd - finns bland annat på Skogsstyrelsen ca 130 kronor
 • Att mäta skog- finns bland annat på studentlitteratur ca 350 kronor

Varje deltagare ansvarar själv för att införskaffa börcker till kursen.

Hur är det att studera skoglig utbildning?

Hör Emma och Karin berätta i vår podd.

Emma och Karin som berättar om hur det är att studera skoglig utbildning i poddavsnittet.

"Jag vill byta karriär och jag är mammaledig nu och såg då möjligheten att gå den skogliga utbildningen eftersom den är på distans. Jag har möjligheten att ta med min lilla son när det är närträffar, som nu när vi lär oss köra motorsåg. Min pappa kan följa med och vara barnvakt dessa veckor. Målet är att bli virkesuppköpare och då är detta första steget i den utbildningen." - Emma

"Jag kommer från Stöllet och tycker att skoglig utbildning passar mig perfekt för jag vill ut och arbeta i skogen. Jag vill bo kvar i Klarälvdalen och behöver hitta ett företag som kan anställa mig." - Karin

Här är en liten film men Henrik om vad som kan hända när inte allt blir som man har planerat.

Här fälls träd på hög höjd. Deltagarna medverkade på en skogsdag och bjöd då besökarna på en uppvisning av höghöjdsfällning

Deltagarna på Skogliga utbildningen fick uppdrag att fälla två stora granar som stod nära husen på Kårebolsätern. Säkerheten är viktig!

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?