Start / Klarälvdalen / Våra utbildningar / Natur- och faunavård

Natur- och faunavård

Natur- och faunavård är en praktisk naturvårdsutbildning för dig som drömmer om att jobba i och med naturen. Efter du läst natur- och faunavård kan du exempelvis arbeta med förvaltning och bevarande av djur och natur, inventeringar, praktisk naturvård, guidning och naturinformation.

Kursinformation

Utbildningsort: Stöllet

Kurstyp: särskild kurs

Längd: 1 år

Studietakt: 100 procent

Kursstart: augusti 2024

Internat: Ja, i Stöllet

Sista ansökningsdag : 15 april 2024

CSN: kursen är berättigad till studiemedel från CSN (gymnasienivå)

Kursen är full! Välkommen med ansökan ht 2025. Ansökan öppnas september 2024

 

 

Studier om naturen – i naturen

Utbildningen är förlagd till Stöllet i norra Värmland. Här bor du i en vild miljö, granne med våra stora rovdjur, den vidsträckta Tiomilaskogen och vackra Klarälven.

En stor del av utbildningen är förlagd utomhus, både under praktiska inventeringar, naturvårdsprojekt och guidningsövningar, men också under studiebesök, exkursioner och resor. De praktiska momenten varvas med lärorika teorimoment.

Natur- och faunavård är en spännande utbildning som erbjuder både resor, upplevelser och personlig utveckling. Utbildningen erbjuder både en bred översikt samt detaljkunskap. Kursmomenten är utformade för att ge dig den bästa basen för att komma ut i arbete.

Följande huvudmoment ingår i utbildningen:

  • Art- och biotopkännedom
  • Inventeringsmetodik
  • Artbevarande och naturförvaltning
  • Praktisk naturvård
  • Dokumentation och databearbetning
  • Naturinformation och guidningsteknik
  • Studiebesök, projektarbete och praktik

Kursens historia

Skolans naturvårdsutbildning grundades redan 1974 och idag jobbar tidigare kursdeltagare på olika platser runt om i landet på bland annat länsstyrelser, kommuner,Naturvårdsverket ideella organisationer, konsultföretag och i egna företag. Utbildningen är ett vedertaget namn i branschen och våra lärare har bred utbildning och kompetens från olika branscher. På skolan finns möjligheter till jakt, friluftsliv och fiske. Har du hund är även den välkommen.

Art- och biotopkännedom

Art- och biotopkännedom och ekologi är grunden för att kunna inventera och förstå samspelen i naturen. Du lär dig bland annat biologisk mångfald, ekosystem, artkunskap, populationsekologi, rovdjur, klövvilt, fåglar, sjöar, vattendrag, fiskar, biotopskydd, botanik, trädarter, skog, skoglig historia, skogsbruk, kulturlämningar i skog, våtmarker, mossor och lavar.

Inventeringsmetodik

Du får en översikt över de inventeringsmetoder som används för olika artgrupper och miljötyper samt utför specifika inventeringar, däribland varg, lodjur, utter, ugglor, flodpärlmussla, nätprovfiske, elfiske, skogsfågel, älg, smågnagare, signalarter, vilttriangel och växter. Momenten blandar teori, planerande och utförande i fält och innefattar GPS, karta och kompass. Vissa inventeringar görs i samarbete med andra organisationer.

Artbevarande och naturförvaltning

Innefattar bevarande av biologisk mångfald, rovdjursbevarande, åtgärdsprogram för hotade arter, Miljöbalken, svenska miljömål, myndigheter, inovasiva arter, jakt och viltförvaltning.

Praktisk naturvård

Praktisk naturvård och skötsel av naturresurser. Ute i fält lär du dig skogsvård, naturhänsyn, reservatsskötsel, vandringsleder, restaurering av vattendrag, slåtter, naturvård i kulturlandskapet, motorsåg, röjsåg, skötsel av utrustning samt skoter och fyrhjuling. Vi har två projekt på gång som innebär praktiskt utförande och inventering för att öka den biologiska mångfalden på skolområdet samt en äng som sköts och restaureras.

Motorsåg, röjsåg samt skoter och fyrhjuling är valbara kurser som medför extra kostnader.

Dokumentation och databearbetning

Resultat från inventeringar och fältarbete matas in och bearbetas i databaser och GIS samt rapporteras. Inkluderar dataanalys, rapportskrivning, Microsoft Excel, GIS-program.

Naturinformation och guidningsteknik

Du lär dig planera och hålla en naturguidning samt informera om natur på olika sätt. Du lär dig planera och hålla en naturguidning samt informera om natur på olika sätt.

Praktik

Under kursens gång har du möjlighet att skaffa praktikplats på företag eller en myndighet på platsen du vill jobba. Under lov eller under kursens gång finns möjlighet att gå ut och skaffa värdefulla kontakter.

Undervisningen är kostnadsfri men det tillkommer vissa kostnader för kurslitteratur och kopiering. Dessutom tillkommer kostnader i samband med studieresor och valbara kurser. Nödvändig fältutrustning under utbildningen är bland annat oömma kläder för alla väder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck med mera.

Valbara kurser

Motorsågskurs B: 3 500 kronor
Röjsågskurs B: 2 500 kronor
Snöskoter: 3 500 kronor

Här kan du läsa mer om kostnader för boende på internatet.

Ansökan och antagning

Varje år antas 18 kursdeltagare och vår ambition är att skapa en dynamisk och jämlik grupp. Du som söker bör ha ett genuint naturintresse.

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

  • Personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats).
  • Personligt brev (beskriv dina intressen, mål med studierna, yrkesplaner etc.).
  • (Eventuella) intyg från olika relevanta uppdrag eller utbildningar.

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

Vad gör man på natur och fauna kursen?


Här finns en film från sorkinventeringen

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?