Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Måleri och grafik – fördjupningsår

Måleri och grafik – fördjupningsår

Ansökan är öppen

Fåtal platser kvar.

Förlängt ansökningsdatum till 15 juli, löpande antagning.

Måleri och grafik - fördjupningsår är en utbildning för dig som vill arbeta främst med det tvådimensionella bildberättandet. Här får du möjlighet att fördjupa dina färdigheter inom bland annat måleri, grafik och teckning. Genom friare kurser och gemensamma uppgifter kan du utforska och förstärka ditt eget konstnärliga uttryck.

Längd: 1 läsår
Studietakt: 100 procent
Start: 19 augusti 2024
Sista ansökningsdag: 15 april 2024
Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)
Förkunskaper: Exempelvis estetiskt gymnasium, konstnärlig linje på folkhögskola, egna självstudier i konst eller liknande.
Internat: Ja

Fördjupa dina färdigheter och kunskaper i den tvådimensionella bildens uttrycksmöjligheter

Du får jobba med olika material och tekniker. Inom måleri går vi bland annat igenom olja, akvarell, akryl gouache och tempera. I grafiken arbetar vi med olika konstgrafiska uttryckssätt som torrnål, högtryck, etsning och boktryck. Vi utforskar även andra tvådimensionella uttryckssätt som textil och foto. Teckning är en viktig del i undervisningen samt kroki och modellstudier som är återkommande inslag i schemat. Stor vikt läggs vid det konstnärliga innehållet. Ibland startar vi i tydliga teman och ibland från friare utgångspunkter och studier.

Vi ser gärna att du har konstnärliga förkunskaper. Dessa kunskaper kan komma från estetiskt gymnasium, folkhögskola, kvällskurser i konst, självstudier eller sommarkurser. Kontrakta oss om du känner dig osäker om vad som gäller så vägleder vi dig.

Under ledning av våra lärare, som är verksamma konstnärer eller konsthantverkare, kommer du att jobba både i grupp och individuellt. Tillsammans med gruppen kommer du att få göra studieresor och besöka muséer, utställningar och konsthögskolor. Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning.

I våra vackra ateljéer finns gott om utrymme. Den egna insatsen är avgörande för vilka framsteg du gör under året.

Det här är en utbildning både för dig som senare vill söka sig vidare till konstnärliga och estetiska högskolor och dig som helt enkelt tycker att konst är underbart roligt och vill ge dig själv ett koncentrerat år med eget skapande.

Utbildningen måleri och grafik - fördjupningsår ska leda till att du som kursdeltagaren har

  • Fördjupat din kunskap i ett antal konstnärliga tvådimensionella tekniker.
  • Fått möjlighet att utveckla och fördjupa det egna konstnärliga bildspråket.
  • Fördjupat dina kunskaper praktiskt och teoretiskt kring konst och kultur och dess betydelse i det samtida kulturlivet och samhället i övrigt.
  • Fått viss kunskap i arbetet kring den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdiga verk.
  • Fördjupat din kunskap i att analysera och kommentera egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
  • Fördjupat din kunskap i presentationsteknik.
  • Fått en grund för ansökan till och studier vid konstnärliga och estetiska högskoleutbildningar.
  • Fått en start för egen konstnärlig verksamhet.

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även under kvällar och helger. Fasta lärare varvas med spännande gästlärare som alla är verksamma konstnärer eller konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock med varierande längd. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande. Du får arbeta med både klassiskt traditionellt och idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar såväl tematiskt och uppsstyrt med givna uppgifter som med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärligt uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla ska hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att i ord formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som till exempel temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang som musik, teater och film.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i skolråd där deltagarna har ett viktigt inflytande som hanterar skolans gemensamma frågor.

Läsåret 2024-2025.

Samtliga studerande betalar en obligatorisk serviceavgift som inkluderar studerandeförsäkring, fika/frukt måndag-fredag och vissa gemensamma måltider.

Studerar man på heltid är serviceavgiften 1 632 kronor per termin.

Kursspecifika avgiften för Måleri och Grafik är hösttermin 3 425 kronor och vårterminen 2 280 kronor, det vill säga 5 705 kronor på hela läsåret. Denna avgift inkluderar resa med buss, inträden, viss förbrukningsmaterial, teknisk utrustning och licenser, utställningskostnader, modellarvoden med mera.

Förutom detta tillkommer vissa kostnader för material och dessa kostnader varierar utifrån hur mycket varje enskild deltagare förbrukar.

Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan om inte läraren meddelar annat. Skolan erbjuder också möjlighet till boende, du hittar mer information på sidan bo på internat.

Antagningen baseras på din ansökan.

Vi ser gärna att du har konstnärliga förkunskaper. Dessa kunskaper kan komma från estetiskt gymnasium, folkhögskola, kvällskurser i konst, självstudier eller sommarkurser. Kontakta oss om du känner dig osäker på vad som gäller så hjälper vi till.

Vi utgår från ditt intresse och din motivation i det personliga brevet. Alla med komplett ansökan kontaktas för intervju.

Till ansökan ska du bifoga:

  • personbevis, det kan du kan beställa genom Skatteverket
  • kopior av betyg
  • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
  • personligt brev
  • namn och telefonnummer till två referenser

Om skolan inte får de dokument som efterfrågas i tid är ansökan inte komplett och din ansökan riskerar att inte bli giltig.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?