Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Program och planer / Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2018-2029

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2018-2029

Region Värmland ansvarar för att ta fram en länstransportplan för Värmlands län.

Planen är trafikslagsövergripande och omfattar person- och godstransporter för den regionala infrastrukturen. Den nationella infrastrukturen, som till exempel järnvägar och europavägar samt drift och underhåll, ansvarar Trafikverket för.

Länstransportplanen anger målen för utvecklingen av den regionala transportinfrastrukturen i Värmland. Utgångspunkten är det övergripande nationella transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet. Funktionsmålet handlar om att transportssystemet ska vara jämställt och tillgängligt för alla. Hänsynsmålet handlar om att medverka till högre säkerhet samt förbättrad miljö och hälsa. 

Relaterade dokument

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?