Till startsidan
Start / Kultur / Kulturbidrag / Projekt- och arrangemangsbidrag

Projekt- och arrangemangsbidrag inom kulturområdet

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde.

Riktlinjer

Region Värmlands riktlinjer för bidrag beskriver syfte och mål med bidragen samt vilka villkor som gäller för att ansöka om stöd. Läs dem innan du ansöker om stöd.

Riktlinjerna är indelade i kapitel för att täcka in kultur- och bildningsnämndens hela ansvarsområde. Söker du bidrag inom kulturområdet kan du koncentrera din läsning till kapitel 1 ”Allmänna villkor” (sidan 4-7) och kapitel 5. ”Bidragsområde Kultur” (sidan 16-20).

Riktlinjer för Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde (pdf) Pdf, 315 kB..

Vilka kan beviljas bidrag?

 • Ideella föreningar. Bifogar stadgar.
 • Stiftelser godtas som stödmottagare, förutsatt att innehållet i projektet som stiftelsen söker stöd för stämmer överens med stiftelsens ändamål enligt sitt stiftelseförordnande.
 • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB).
 • Ekonomiska föreningar med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB).
 • Kommuner eller Region Värmlands egna verksamheter godtas som stödmottagare, förutsatt att projektet eller arrangemanget beviljats nationell eller internationell medfinansiering.

Bidrag beviljas inte till handelsbolag och enskild firma.

Region Värmland prioriterar sökande som inte uppbär verksamhetsbidrag från Region Värmland.

Ansökan

Projekt- och arrangemangsbidrag delas ut tre gånger per år. När ansökan är öppen är länken till e-tjänsten aktiv.

Det sökbara beloppet är högst 200 000 kronor för projekt och 100 000 kronor för arrangemang.

Ansökningstillfällen:

 • 10 januari–20 februari
 • 10 augusti–20 september

Ansök via e-tjänst

Ansökan sker via vår e-tjänst. Observera att länken till tjänsten (knappen nedan) endast fungerar under de perioder som ansökan är öppen.

Beslut

Beslut fattas i regel inom tre månader efter sista ansökningsdag. Ansök därför i god tid innan ditt projekt eller arrangemang är planerat att starta.

Utbetalning

Bidraget betalas ut med hela summan efter beslut om beviljat stöd.

Kommunikation

När du fått bidrag från Region Värmland ska det i all kommunikation om ditt projekt eller arrangemang framgå att Region Värmland är bidragsgivare.

I den mån det är möjligt ska regionens logotyp användas. Om det saknas utrymme för logotypen i kommunikationen ska texten ”Med stöd av Region Värmland” finnas med.

Grafisk manual med logotyp för nedladdning

Dokumentation

Kom ihåg att dokumentera genomförandet. Följande information kommer att efterfrågas i redovisningen:

 • Antal medverkande i projektet eller arrangemanget.
 • Antal medverkande i projektet eller arrangemanget upp till år 25.
 • Antal publik. Gäller endast arrangemang.
 • Antal publik upp till 25 år. Gäller endast arrangemang.

Redovisning

Du som fått bidrag ska skicka in din redovisning senast tre månader efter projektet eller arrangemangets genomförande. Redovisning sker via vår e-tjänst (knappen nedan).

Om redovisningen visar ett överskott ska en återbetalning ske av beviljat bidrag motsvarande Region Värmlands del av den totala finansieringen. Återbetalning ska ske senast en månad efter inlämnad redovisning.

Tidigare beviljade bidrag

2023

Diarienummer

Mottagare

Projekt eller arrangemang

Kategori

Beviljat belopp

BN/230205

EC Clique Kulturförening

Hip Hop‐dagar vid Karlstad Skatehall

Bild och form; Dans

10 000:-

KBN/230132

Skildra Värmland

Mytiska Värmland

Spelkultur

25 000:-

KBN/230024

Föreningen Do it!

PicaCon2023

Spelkultur

30 000:-

KBN/230146

Föreningen Sparv‐Spel i Arvika

SPARV‐LAN 2023

Spelkultur

8 000:-

KBN/230002

Studiefrämjandet Örebro‐Värmland

UKM‐fesival Hammarö

Bild och form, Dans; Musik

30 000:-

KBN/230194

Föreningen Ställwerket

Unga Arrangörer 2023

Arrangörskap

25 000:-

2022

Diarienummer

Mottagare

Projekt eller arrangemang

Kategori

Beviljat belopp

BN/220329

Föreningen Skildra

Dreams skaparverkstad

Kulturarv

50 000:-

KBN/220140

EC Clique Kulturförening

Hip hop‐dansklasser för unga kvinnor

Dans

25 000:-

KBN/220651

Folkmusikgruppen Skrömt

Konsertresa till Wien

Musik

50 000:-

KBN/220135

Föreningen Do it!

PicaCon 2022

Spelkultur

30 000:-

KBN/220118

Föreningen Sparv

SPARV‐LAN 2022

Spelkultur

15 000:-

KBN/220150

Föreningen Ställwerket

UKM‐festival Arvika 2022

Arrangörskap

30 000:-

KBN/220185

Hammarö kommun

UKM‐festival Hammarö 2022

Arrangörskap

16 000:-

KBN/220428

Föreningen Ställwerket

Viksholmsfestivalen i Arvika 2022

Arrangörskap

10 000:-

2021

Diarienummer

Mottagare

Projekt eller arrangemang

Kategori

Beviljat belopp

KBN/210139

EC Clique Kulturförening

Hip hop‐dansklasser för unga kvinnor

Dans

50 000:-

KBN/210176

Föreningen Skildra Värmland

Berättardagarna, konstnärlig utveckling för ungdom

Kulturarv

50 000:-

KBN/210333

Sverok Svealand

E‐sportliga

Spelkultur

3 000:-

KBN/210404

Föreningen Sparv

Vibez

Spelkultur

10 000:-

KBN/210415

Föreningen Sparv

Speloween 2021

Spelkultur

4 000:-

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?