Start / Klarälvdalen / Våra utbildningar / Självhushållning

Studera självhushållning

På Självhushållning får du bland annat lära dig att odla din egen mat, bygga ditt eget hus och hur du på andra sätt kan bli självförsörjande. Du får en bred kunskap som kan vara en början till att förverkliga dina drömmar om ett landsbygdsboende.

En gruppbild med människor som håller i pumpor framför ett växthus. 

Lär dig att bli självförsörjande och hushålla med resurser

Utbildningens övergripande tema är att inspirera dig till en högre grad av självförsörjning och att hushålla med resurser. Du får verktyg för att utveckla en kreativt skapande livsstil på landsbygden. Ekologiska och alternativa lösningar prioriteras. Undervisningen varvas mellan teori och praktik. Minst hälften av tiden består av praktiska övningar. De teoretiska passen är upplagda som föreläsningar/lektioner. Innehållet följer årstidernas förutsättningar och ämnena varvas.

Under utbildningen läser du följande ämnen:

 • Trädgårdsodling
 • Boende och byggnation
 • Småskaligt skogsbruk
 • Småskaligt lantbruk och djurhållning
 • Resurshushållning och gårdens ekonomi
 • Filosofi i omställningens tidevarv
 • Förädling och förvaring av livsmedel

Kretsloppshuset

Undervisningen hålls i Kretsloppshuset strax utanför Sunne, ett hus för inspiration och kunskap inom vardagsnära miljöfrågor.

Kretsloppshuset ligger på Naturbruksgymnasiet Södra Viken, 7 km väst om Sunne. Området gränsar till badvänliga Lersjön och vår odlingsyta ligger i anslutning till sjön. Vårt byggområde ligger 1 km upp i skogen där vi också har två stugor för uthyrning till kursdeltagare.

Kretsloppshuset på 250 kvm är vår bas under kursen. Det är utrustat med lektionssal, växthus, bibliotek, tvättstuga, toaletter och dusch, kök och liten verkstad. Huset värms upp med sol- och bergvärme och är byggt med övervägande del miljövänliga material. Tillgång till wifi finns.

Besök vårt instagramkonto för att se vår vardag. Vårt Instagramkonto
Två personer står i ett rum med plantor i fönstret. 

Boende

Du ansvarar själv för att skaffa boende, men vi kan hjälpa till en del. Skolan har 2 stugor med 2 bäddar i varje som kan hyras. Vi har även två ställplatser för husvagn/tinyhouse och vi har kontakter med privata uthyrare av stugor i närområdet som vi kan förmedla efter antagningarna.

För dig som blir antagen anordnas en digital förträff 4 veckor före kursstart, där bostadsfrågan är central.

Ansökan och antagning

Varje år antas 16 personer till kursen i självhushållning. Besök oss gärna under pågående kurs om du är intresserad av att söka. Det är en fördel i din ansökan.

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

 • kopior av betyg
 • personligt brev
 • personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

En brun häst står i skogen med virke lastad bakom sig. 

Självhushållning - kursinformation

Utbildningsort: Kretsloppshuset, Södra Viken, Sunne

Kurstyp: Särskild kurs

Längd: 36 veckor

Studietakt: 100 procent

Kurstid: 24 februari- 31 oktober 2025

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2024

Kursen öppnar för ansökan 14 maj 2024

Kursen är berättigad till studiemedel från CSN (gymnasienivå)

Internat: Nej (men vi hjälper till med boende om vi kan)

Huvudämnena är:

 • Trädgårdsodling
 • Boende och byggnation
 • Småskaligt skogsbruk
 • Småskaligt lantbruk och djurhållning
 • Resurshushållning och gårdens ekonomi
 • Förädling och förvaring av livsmedel
 • Filosofi i omställningens tidevarv

Trädgårdsodling ca 10 veckor:

Kretsloppshuset har egna odlingar där deltagarna gemensamt tar ansvar för beskärning av fruktträd och bärbuskar, odlingsplanering, förkultivering, frilandssådd, kontinuerlig skötsel, skörd och vidareförädling. Under kursen växer och utvecklas grönsaker, kryddor, bär och frukt. All produktion delas upp mellan/förbrukas av deltagarna under kursen och efter slut-skörd. Här ingår även tillvaratagande av örter för örtsalt, te och medicin och egen tillverkning av tvål och hudvårdsprodukter.

 

Boende och byggnation ca 10 veckor:

Kursen arbetar praktiskt med byggnaderna i den ekoby som skolan projekterat. Genomgången av ritteknik ger möjlighet att skissa på egna idéer. Här ingår såklart byggnadsteknik, byggnadsrenovering och byggnadsmaterial. Kursen fokuserar i huvudsak på ekologiskt byggande med kretsloppstänkande, resurshushållande och användande av sunda material. Inom ramen för bo och bygg tar kursen också upp energi med förnybara energikällor, värmesystem, biobränslen, solvärme, el och egen elproduktion. Här ryms också kunskap om vattensystem, luft/ventilation och avloppssystem. Det ingår studiebesök av olika byggprojekt och kunskap om fastighetsbesiktning och taxering. Vi går också igenom praktisk renovering som kan komma till användning för en självhushållare, till exempel fönsterrenovering.

 

Småskaligt skogsbruk ca 4 veckor:

Under vårvintern får deltagarna prova på småskaligt skogsbruk med fällning och transport av timmer, sågning av virke, körning med häst, utrustning och säkerhet. I kursen ingår även vedhantering, träslag och träkännedom, bruk av motorsåg och handredskap. Möjlighet ges att ta motorsågskörkort till en extra kostnad.

 

Småskaligt lantbruk och djurhållning ca 4 veckor (varav en vecka möjlig praktik):

Vi håller inga djur på skolan utan lektioner om olika djurslag sker genom föreläsningar och studiebesök där vi besöker gårdar med djurhållning. Genom att se, uppleva och ställa frågor om hur andra har löst det så lär vi oss om inhysning, stängsling och djurskötsel av höns, får, getter, kor, kaniner, grisar och hästar. Kursen fokuserar på hållbart lantbruk och här ingår även traditionell slåtter och småskalig spannmålsodling. I kursen ingår även flera tillfällen om biodling.

 

Resurshushållning och gårdens ekonomi ca 2 veckor:

För en självhushållare handlar mycket om ekonomi eller rättare sagt om resurshushållning. Det är genom att kapa kostnader en kan ha råd att hoppa av ekorrhjulet. Att återanvända och renovera i

stället för att konsumera nytt genomsyrar hela kursen. De olika delkurserna varvar in ekonomi t.ex. vid odling, vad kostar det att köpa fröer kontra ta eget utsäde osv. Vi pratar också om vad det kostar att bo på landet, byggkostnader, vad ekonomi är för en självhushållare, livsval och egen företagsamhet.

 

Förädling och förvaring av livsmedel ca 2 veckor:

Kursen tar under odlingsårets gång hand om de grödor som deltagarna producerar och provar på konservering, torkning och mjölksyrning. Vi tar rätt på grönsaker, örter, kryddor, svamp och bär.

 

Filosofi i omställningens tidevarv ca 2 veckor:

De stora problem och frågor som vi tampas med idag verkar i allt väsentligt vara desamma som vi människor grubblat över sedan tidernas begynnelse. Sokrates, Epikuros och Hypatia slapp ta ställning till sådana moderna företeelser som exempelvis klimatförändringar, men frågor som ”Vad är pengar och vad gör de med oss?”, ”Hur bygger vi det bästa samhället?” eller ”Vad är meningen med livet?” var lika aktuella då som nu, och hur vi besvarar dem avgör till stor del ett givet samhälles framtid. Vi kommer därför att göra nedslag här och där bland filosoferna, och inte enbart vara inriktade på de moderna tänkare som ofta hänvisas till som eko-filosofer. Syftet är dock inte att vi ska läsa oss igenom filosofihistorien, utan snarare att vi själva ska börja filosofera.

Vad gör man på Självhushållningskursen?

Hilda och Marcela berättar om vad de har gjort under studietiden.

Kontakt

Linda Lou Axelsson
Mejl: lindalou.axelsson@regionvarmland.se
Telefonnummer: 010-833 12 01

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?