Start / Klarälvdalen / Våra utbildningar / Undersköterska

Studera till undersköterska

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorgen, psykiatri eller med personer med funktionsnedsättning/ funktionsvariation. Vi är en del av Vård- och omsorgscollege, som är en kvalitetsstämpel på din utbildning.

Två personer i vita rockar och stetoskop runt halsen undersöker en docka i en sjukhussäng. 

Kursinformation

Utbildningsort: Sunne

Längd: Tre terminer

Studietakt: 100 procent

Start: januari 2024

Antagning: Kursen är full! Ny kursstart augusti 2025

Kursen är berättigad till studiemedel från CSN (gymnasienivå)


Lär dig jobba inom vården

Kursens syfte är att ge dig:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet så som stöd och hjälp. Med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • Kunskap om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • Kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska. Sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • Kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • Kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • Förmågan att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
 • Förmågan att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Vård- och omsorgspecialisering
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • Samhällskunskap 1a1
  Bemötandefrågor går som en röd tråd genom hela utbildningen.


Klarälvdalens folkhögskola har ackreditering genom Erasmus plus och du har möjligheten att förlägga din arbetsplatsförlagda utbildning/Apl i ett annat land i Europa som klarälvdalens folkhögskola samverkar med.

APL och studiebesök ingår i kursen

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) fördelat under tre terminer samt studiebesök som gör dig väl förberedd för att gå direkt ut i arbete inom området.

Du har möjlighet att vara med i en ansökan om att få förlägga sista delen av din APL utanför Sveriges gränser vid organisationer som Klarälvdalens folkhögskola samverkar med. Ansökan görs via Universitet- och högskolerådet.

Inför APL (arbetsplatsförlagd lärande) ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Certifierad av Vård- och omsorgscollege

Utbildningen är från och med våren 2021 en del av Vård- och omsorgscollege. Det är en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. Du som utbildar dig inom Vård- och omsorgscollege får ett diplom som visar att du har gått en kvalitetssäkrad utbildning och har den kompetens som arbetsmarknaden vill ha. Diplomet visar också att du har gått en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan och är en merit när du söker arbete.

Kursen är en del av Vård- och omsorgscollege.

Ansökan, antagning och boende

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

 • kopior av betyg
 • intyg
 • eventuella arbetsgivarintyg
 • personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)
 • personligt brev
  Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

Antagningskrav:

 • personlig intervju
 • goda läs och skriv- kunskaper i svenska språket
 • studiemotivation
 • personlig målsättning och tidigare erfarenheter

Boende

Du ansvarar själv för att skaffa boende. Vi har ett kontaktnät och kan i viss mån hjälpa till att förmedla boende.

Ett tips kan vara Sunne kommuns sida om lediga boenden.

Hur är det att studera till undersköterska?

Oliver berättar hur han ser på utbildningen

Finns kursern på distans?

Nej, all undervisning sker på skolan i Sunne. I undervisningen ingår många praktiska moment så du är väl förberedd när du går ut i praktik och arbete.

Hur funkar det med kurslitteraturen?

Om du inte köper böckerna själv så finns möjligheten att hyra böckerna. Vill du hyra måste du hyra hela kurspaketet terminsvis, det kostar 185 kr i månaden.

Går det att bo på skolan?

Nej vi har inget internat vid filialen och lokalerna i Sunne. Men vi kan vara behjälpliga att finna bostad, vi har goda kontakter i Sunne kommun.

Vad innebär skyddad yrkestitel till undersköterska?

När du har genomfört hela utbildningen med godkänt resultat kan du ansöka om skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen. Skyddad yrkestitel innebär att du får titeln undersköterska. 

- Utbildningen följer skolverkets yrkespaket till undersköterska.

Varför har vi inga prov?

Vi jobbar med inlämningsuppgifter och praktiska moment i stället för prov. För att få godkänd behörighet i respektive ämne krävs godkända arbetsuppgifter och närvaro som överstiger 80% av handledd tid.

Måste jag göra utlandspraktik?

Nej, du måste inte göra utlandspraktik. Det är en möjlighet som ges i samverkan med Universitet och högskolerådet att förlägga en av dina APL (arbetsplatsförlagt lärande) i ett annat europeiskt land. Det finns även möjlighet att ansöka om längre praktik efter avslutad utbildning, upp till 365 dagar.

Måste jag ha med egen dator?

Nej, du kan hyra dator. Vid hyra av dator under lektionstid betalar du 80 kr per månad.

Vad krävs för att bli antagen?

För att bli antagen ska du ha goda kunskaper i svenska språket. I yrkespaketet ingår Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1, har du inte dessa kan du läsa dem under utbildningens gång. Utbildningen är på gymnasial nivå, och det inget hinder om du redan har en gymnasieutbildning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?