Flygbuss

Vi kör anropsstyrd trafik till och från våra flygplatser i Karlstad och Torsby. Resorna sker med taxi.

Karlstads flygplats

Flygbuss gäller endast vid reguljärflyg Stockholm-Arlanda.

Hållplatser och tider

Avgångstider från våra hållplatser

  • Universitetet, busstorget, 75 minuter före flygavgång.
  • CCC, 65 minuter före flygavgång.
  • Östra Torggatan, 65 minuter före flygavgång.
  • Centralstationen (utanför Resia), 60 minuter före flygavgång.
  • Länsstyrelsen, 55 minuter före flygavgång.

Avgångstider från flygplatsen

Cirka 15 minuter efter landning.

Hur långt i förväg måste du beställa?

Till flygplatsen: minst 2 timmar före avresa.

Från flygplatsen: minst 1 timme före landning.

Öppettider för beställning

  • Måndag-fredag: kl 07-19
  • Lördag: kl 08-17.
  • Söndag och röd dag: kl 09-17

Bokar du via länken gäller fortfarande att det kan ske medan vi har öppet och enligt tidsgränserna en respektive två timmar i förväg.

Priser enkelbiljetter 

Torsby flygplats

Beställ via telefonnummer 0771-32 32 00, se öppetider här.

Området flygbussen kör

Taxifordonet hämtar inom en radie av 10 km från Torsby flygplats.

Du måste beställa din resa i förväg

Du måste beställa resan senast 5 timmar innan flygets avgång eller landning. Vid avgångar eller landningar innan kl 9.00 beställer du senast kl 17.00 dagen före.

Sidan uppdaterad