Till startsidan

Program Nya perspektiv seminarium

Programmet för Nya perspektivs seminiarium 2 -3 maj 2024.

Nya perspektivs symbol.

12.00 Lunch

13.00 Inledning

Politiska styrgruppen och moderator Sandra Nätt.

Samordningsmisslyckanden – ett växande hot mot välfärden?

Docent Mats Tyrstrup. Är lågintensiva kriser här för att stanna? Allvarliga händelser, som en skogsbrand eller en översvämning, klingar av och tar slut. Det gör inte lågintensiva kriser som segregation, utanförskap, vårdköer, misslyckad integration eller varaktig psykisk ohälsa bland unga.

AI inom välfärden

Louise Callenberg, AI-teolog och grundare av Leadership ARTS.

15.00-15.30 Fika

Att nå vuxna med psykisk ohälsa som inte själva söker hjälp - uppsökande verksamhet

Martin Novak och Sofia Calén från Huddinge kommun berättar om hur de arbetar uppsökande, vilka de möter och vad som varit framgångsfaktorer för att lyckas nå fram.

Bortom ytan

Muna Idow, normbrytare och visionären bakom Mermaid Simskola, delar med sig av sina insikter och perspektiv för att skapa trygghet och framtidstro i en värld där mångfald och integration utgör centrala utmaningar.

Omställning till nära vård, samskapande ledarskap

Jennie Vidal, kommundirektör i Ljungby kommun och Martin Myrskog, regiondirektör i Region Kronoberg berättar om sitt gemensamma arbete kring arbetssätt och ny teknik för att kunna möta morgondagens utmaningar.

Effektivare och roligare lärande med minnestekniker - kan vem som helst få ett minne i världsklass?

Minnesmästaren Jonas von Essén ger åhörarna enkla minnestekniker. Genom en blandning av interaktiva övningar och minnesdemonstrationer får vi hjälp att minnas det mesta!

Reflektioner och avrundning

19:00 Middag

Respresentanter från den politiska styrgruppen inleder och under middagen leder Louise Callenberg ett pass om psykologisk trygghet och ledarskap.

08.30 Inledning

Moderator Sandra Nätt återkopplar från gårdagen.

Från strategisk till konkret samverkan kring brottsförebyggande och trygghetsskapande

Marie Eriksson, strateg och Jonas Jonsson, kommunpolis, Västerås stad föreläser om hur samverkan mellan kommun, polis och region gett resultat ända ut till medborgare. Vi får konkreta exempel på åtgärder som genomförs i samverkan mellan olika myndigheter exempelvis polisen och förskolan.

Aktuellt perspektiv

Jesper Ekberg, samordnare på SKR, berättar om de indikatorer vi följer på lång sikt.

10.00 Fika

Sugardejting och gränsen mellan ekonomi och intimitet

Alessandro Johansson, Örebro universitet berättar om sugardejting - ett relativt nytt fenomen i en svensk kontext. Att sugardejting inte ”bara” kan förstås som förklädd prostitution, utan också som ett uttryck för mer övergripande samhällstrender är viktigt för att förstå och bemöta.

Aldrig släppa taget - en berättelse på liv och död

Frida Boisen, journalist, författare, talare och poddkreatör och Tilda Boisen, författare, föreläsare och poddkreatör, berättar tillsammans om den viktigaste och svåraste resan de någonsin gjort tillsammans, och om vägen ut.

12.30 Avslut

Delar av Nya Perspektivs styrgrupp om arbetet framåt med det politiska inriktningsdokumentet.

Med reservation för ändringar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?