Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Nya perspektiv / Barnalivet / Elevhälsodatabasen ELSA

Elevhälsodatabasen ELSA

Elevhälsodatabasen ELSA ger en övergripande bild av hälsoläget bland barn 6-17 år, vilket underlättar möjligheterna till både främjande och förebyggande insatser inom skola, elevhälsa och annat folkhälsoarbete i länet.

Syftet med ELSA är att på gruppnivå följa alla elevers hälsoutveckling över tid och i olika åldrar samt att få kunskap för att skolan ska bli en bra arbetsplats för alla elever.

ELSA består av insamlade och avidentifierade data från elevens hälsobesök innehållande ett hälsosamtal hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiets årskurs 1. Insamling av data sker löpande under hela läsåret och har gjorts sedan läsåret 2009/2010.

Kontakt

Kristina Norman
054-540 29 07, kristina.norman@karlstad.se

Linda Rågård
054-540 38 43, linda.ragard@karlstad.se

Karin Bodin
0570-82825, karin.bodin@arvika.se

Maria Harrysson
0573-13821, maria.harrysson@arjang.se

Rapport

Hälsa och livssituation hos barn födda i Afrika och Asien – en rapport baserade på elevers hälsobesök hos skolsköterskan (pdf) Pdf, 4 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?