Till startsidan
Start / Om regionen / Om webbplatsen / Sociala medier

Sociala medier

Region Värmland finns idag representerade och använder följande tjänster och funktioner som en del av sin kommunikation som också ofta benämns och samlas under begreppet sociala medier.

Facebook

Följande verksamheter på Region Värmland har ett konto registrerat på Facebook:

Region Värmland

Syftet med det här kontot är att dela med sig av händelser, innehåll och information om vår verksamhet, som inte når ut via traditionella kanaler som nyhetssidan och pressmeddelanden.

Region Värmland på Facebook

Värmland

Värmlands officiella sida. Drivs inom ramen för arbetet med Varumärket Värmland. Ambitionen är att sidan skall bli en mötesplats för värmlänningar och blivande värmlänningar.

Värmland på Facebook

Värmlandstrafik

På vår facebooksida lägger vi ut trafiknyheter och andra nyheter och svarar på frågor.

Värmlandstrafik på Facebook

Karlstadsbuss

Karlstadsbuss är varumärket för stadstrafiken i Karlstads tätort inklusive Skåre och Alster samt för Båtbussarna.

Karlstadsbuss på Facebook

Folktandvården i Värmland

Syftet med sidan är att sprida information om god tandhälsa och vad som pågår inom folktandvården.

Folktandvården i Värmland på Facebook 

Avdelningen för kulturutveckling 

Inom kulturområdet flera olika facebooksidor.

Region Värmlands folkhögskolor

Alla våra folkhögskolor har varsin Facebook-sida där du kan följa vad som händer på respektive folkhögskola.

Projekt

The Bioeconomy Region

I Skandinaviens inland finns exceptionella möjligheter att utveckla bioekonomin och byta oljan mot skogen som råvara. The Bioeconomy Region är ett Interreg-projekt där Region Värmland är projektägare.

The Bioeconomy Region

Experio Lab

Syftet med kontot är att involvera personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. I mötet utvecklas och delas kunskap, erfarenheter och färdigheter i syfte att öka patientnytta och en hållbar verksamhetsutveckling.

Experio Lab

Verksamhet Värmland

Projektet Verksamt Värmland är ett treårigt projekt mellan 2016 och 2019 med mål om att förenkla för företagare i Värmland att hitta rätt hjälp och information. 

Verksamt Värmland

Verksamheter

Syftet med kontot är dela information om bibliotekets verksamhet och aktiviteter.

Ungdomsmottagningen i Säffle

Ett samarbete mellan Säffle Vårdcentral, Svea Vårdcentral och Säffle Kommun. Syftet med kontot är att dela information om Ungdomsmottagningen i Säffle.

Ungdomsmottagningen i Säffle

Ungdomsmottagningen Druvan

Syftet med kontot är att dela information om ungdomsmottagningen (för dig som är 23 år och yngre).

Ungdomsmottagning Druvan

Vårdcentralen Skoghall

Syftet med sidan är att sprida information till dig som är patient hos Vårdcentralen Skoghall. För att kontakta vårdcentralen använder du 1177.se

Vårdcentralen Skoghall

Blodcentralen Kristinehamn

Syftet med sidan är att sprida information om blod- och plasmagivning till nya såväl som redan etablerade givare. 

Blodcentralen Kristinehamn 

Miljö

Syftet med kontot är att sprida information om regionens miljöarbete. 

Miljö - Region i Värmland

Instagram

Få en inblick i Region Värmlands verksamhet och vad vi jobbar med. Varje vecka, måndag till fredag, kommer en person från en verksamhet i Region Värmland att ansvara för innehållet på Instagram.

Se vårt Instagramflöde här

Du kan även följa oss och ta del av vardagen i Region Värmland. Region Värmland heter @regionvarmland på Instagram.

Konstenheten på Instagram

Du kan också följa konstenhetens arbete på Instagram och hur de arbetar med den konstnärliga utsmyckningen och miljön i det offentliga rummet via Instagram-kontot @konstenheten

Region Värmlands folkhögskolor på Instagram

Våra fem folkhögskolor har varsitt Instagram-konto där du kan se hur det är att studera på respektive skola.

Kulturavdelningen på Instagram

Kulturavdelningen har några Instagram-konton relaterade till sin verksamhet.

YouTube

På vår Youtube-kanal "regionvarmland" publicerar vi filmer som vi eller någon samarbetspartner har producerat och som på något sätt rör vår verksamhet t ex information, utbildning, föreläsningar, kampanjer etc.

LinkedIn

Tjänsten är inriktad på att skapa en mötesplats mellan arbetssökande och företag.

Du kan följa Region Värmlands med fokus på arbetsgivaren Region Värmland via LinkedIn.

Region Värmland på LinkedIn

Området regional utveckling har en särskild sida på LinkedIn. Där lyfter vi satsningar, samarbeten och kunskap som bidrar till ett starkare Värmland. Exempelvis inom områden som näringsliv, jämställdhet och infrastruktur – och många fler.

Regional utveckling – Region Värmland på LinkedIn

Twitter

Region Värmland European Office på Twitter är en del av avdelningen för regional tillväxt på Region Värmland. Kontoret i Bryssel arbetar för att bevaka Region Värmlands intressen i EU.

Värmlands bokfestival - i november varje år är det stor bokfest i Värmland. Här kan du följa arbetet.

Bloggar

Följande bloggar finns registrerade med verksamhet inom Region Värmland:

Gränsgångaren

Anders Olsson, strateg inom forskning och innovation, bloggar om ämnet smart specialisering.

Gränsgångaren

Region Värmland European Office

Region Värmland European Office bloggar om aktuella frågor från Bryssel ocg inom EU. Allt med ett värmländskt perspektiv.

Region Värmland European Office

Har du frågor kring våra sociala medier kan du kontakta Region Värmlands kommunikationsavdelning.

E-post: webbgruppen@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?