Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Miljoner från EU stärker tillväxten i Värmland

Camilla Tellås, internationell strateg, jobbar för att medel från EU ska komma till Värmland och på så sätt skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i länet.

Miljoner från EU stärker tillväxten i Värmland

Region Värmland är en viktig aktör i EU. Genom det arbete som sker i verksamheten för regional utveckling kommer flera miljoner kronor från EU till Sverige och Värmland varje år.

Sammanhållningspolitiken i EU är ett av de främsta sätten att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i olika regioner och städer inom EU. Det ska bidra till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och står för en tredjedel av EU:s totala budget.

– Region Värmland arbetar med EU:s fonder och program inom sammanhållningspolitiken på olika sätt och tillsammans med många olika aktörer i Värmland, men också med aktörer i Dalarna och Gävleborg. Inom Interreg Sverige – Norge-programmet samarbetar vi med flera samarbetspartner i Norge, säger Camilla Tellås, internationell strateg.

Ökade möjligheter

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är regionernas prioriteringar och inflytande över medlen en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

– Sammanhållningspolitiken ger oss ökade möjligheter att utveckla Värmland och det är viktigt att vi tar vara på dessa, det behöver vi sprida kunskap om. Det är också ett sätt att arbeta mot vår i vision i Värmlandsstrategin, Ett Värmland som förändrar världen, säger Camilla Tellås.

Uppväxling av regionala medel

En viktig uppgift för Region Värmland är att fånga upp projektidéer som kan stärka tillväxten och utvecklingen i Värmland. Under 2023 medfinansierade Region Värmland projekt inom regional utveckling med total budget på cirka 294 miljoner kronor. Regionens del av finansieringen var totalt 63 miljoner kronor som bestod av egna regionala projektmedel och statliga medel som administreras av regionen.

Det betyder att för varje krona som regionen finansierar ett projekt räknas upp med ytterligare cirka 3,70 kronor från andra finansiärer som till exempel EU, kommuner, andra regioner eller staten.

Läs mer om detta i rapporten "Fördelning av projektmedel 2023".

Så här kan det gå till: Organisation X och kommun Y har en projektplan som presenteras för regionala utvecklingsnämnden. De går tillsammans in med en miljon kronor. Region Värmland bidrar också med en miljon kronor av de utvecklingsmedel som vi får från staten. Sedan ansöker man tillsammans till någon av EU:s strukturfonder, som beslutar att bidra med lika mycket, det vill säga två miljoner kronor. Nu har ett plus ett från Värmland blivit fyra, med hjälp av EU-medel.

Sammanhållningspolitik

Till sammanhållningspolitiken hör bland annat den europeiska regional fonden (ERUF), den europeiska socialfonden (ESF+) och INTERREG programmen. Syftet är att bidra till en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Det är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, konkurrenskraft, tillväxt och hållbar utveckling i Europa.

Sammanhållningspolitik 2021–2027 präglas av fem politiska mål.

  • Ett smartare Europa
  • Ett grönare och koldioxid snålare Europa
  • Ett mer sammanlänkat Europa
  • Ett mer socialt Europa
  • Ett Europa närmare medborgarna

Så här funkar det

Tjänstepersoner och politiker från Region Värmland, Region Gävleborg och Region Dalarna prioriterar hur medlen från EU ska användas i regionerna. När det gäller EU-programmen ERUF och ESF+ görs detta i ett så kallat strukturfondspartnerskap tillsammans där olika EU-projekt prioriteras och beviljas medel.

Inom programmet Interreg Sverige-Norge samarbetar Region Värmland med de regioner i Sverige och fylken i Norge som ingår i programmet. Politiker och tjänstepersoner från regioner och norska fylken fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas finansiering.

Region Värmland är ansvariga för att utvärdera hur EU:s medel har använts samt återrapportera framsteg och utmaningar till EU.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?