Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nu tar Värmlands infrastruktur plats på EU-kartan
Del av karta över Europa där EU:s transportkorridorer är inritade.

EU:s karta över transportkorridorer, där ScanMed nu sträcker sig genom Värmland. Foto: Skärmdump från Europeiska kommissionen, se relaterat material för en fullständig version.

Nu tar Värmlands infrastruktur plats på EU-kartan

Nu är det klart att hela sträckan mellan Oslo och Stockholm blir en del av EU:s transport­korridor ScanMed. Det beslutade Europa­parlamentet på onsdagen. Att stråket nu ingår i en av Europas transport­korridorer ökar möjligheterna att förbättra infrastruktur i Värmland.

– Ett välkommet beslut. Det är bra för Värmland och våra mål om hållbara transporter och starkare näringsliv. Men också viktigt ur ett totalförsvars­perspektiv och för att vi på sikt ska kunna förenkla resorna för alla som lever och arbetar utefter stråket, säger Erik Evestam (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Prioriteras av EU

Beslutet innebär en förändring av förordningen TEN-T. Syftet med förordningen är att förenkla transporter i Europa och få en infrastruktur som hänger ihop och har god kvalitet. Med ändringen tar nu Värmland plats i transport­korridoren ScanMed. Fram till nu har sträckan mellan Stockholm och Örebro ingått, men på den nya kartan över transport­korridorer sträcker sig ScanMed även genom Värmland och vidare till Oslo. När en sträcka ingår, betyder det att infra­strukturen där prioriteras inom EU.

Den förhöjda statusen innebär att satsningar för att förbättra väg och järnväg på sträckan får större möjligheter till med­finansiering från EU. I Värmlands fall skulle det kunna handla om insatser för att förbättra trafik­säkerheten på delar av E18 genom länet. Ett annat exempel är satsningar för att nå målet om en bättre järnväg, som ger effektivare resor och transporter på stråket mellan Oslo och Stockholm.

Strategiskt arbete

– Att få snabb och pålitlig järnvägstrafik mellan våra huvudstäder i Sverige och Norge skulle gynna många värmlänningar och bidra starkt till vår regionala utveckling. Därför arbetar vi med det på många fronter, bland annat genom bolaget Oslo–Sthlm 2.55 och genom vårt Brysselkontor. Det här beslutet är ett viktigt steg på vägen mot vårt mål, säger Stina Höök (M), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Region Värmlands arbete med infrastruktur­frågor består huvud­sakligen av två delar. Den ena är att prioritera och besluta om åtgärder i länstransport­planen, där bland annat regional statlig infrastruktur ingår. Den andra delen handlar om att arbeta strategiskt långsiktigt med att bevaka och hävda Värmlands intressen på nationell och europeisk nivå. Beslutet om att hela stråket mellan Oslo och Stockholm, inklusive Värmland, nu ingår i EU:s högst prioriterade infrastruktur, är delvis ett resultat av det arbetet.

Erik Evestam (C)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 076-527 38 44
E-post: erik.evestam@regionvarmland.se

Stina Höök (M)

Vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 070-273 70 50
E-post: stina.hook@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?