Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nytt direktiv om ”rätten att reparera” antaget av EU
Person som reparerar.

Nytt direktiv om ”rätten att reparera” antaget av EU

Den 30 maj antog rådet direktivet om rätt till reparation. Den nya lagstiftningen är en del av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och EU:s gröna giv.

Direktivet innebär att tillverkare ska erbjuda konsumenter att reparera produkter även efter att produktens garanti har löpt ut. Lagstiftningen omfattar en rad produkter som tvättmaskiner, kaffebryggare och mobiltelefoner.

Konsumenters rätt till reparation stärks

Direktivet innehåller en rad åtgärder för att göra reparation ett mer attraktivt alternativ för konsumenter. Enligt direktivet måste tillverkare nu erbjuda reparation av produkter som går att reparera och vara tydliga med att deras konsumenter har rätt att begära reparation av deras produkt. Tillverkare måste även erbjuda en förlängning av produktens garanti med 12 månader om konsumenter väljer att reparera varan istället för att ersätta den med en ny. En europeisk onlineplattform kommer även att upprättas där konsumenter kommer kunna hitta information om reparationsservice.

Enligt Europaparlamentet finns det flera skäl till att direktivet behövs. Ett av skälen är att en ökad mängd reparationer av elektroniska apparater skulle minska resursförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Utöver det har elektroniska produkter en väldigt låg återvinningsgrad och en begränsad livslängd. Europaparlamentet lyfter även fram en Eurobarometer-undersökning från 2020 (europa.eu) där 77 procent av EU:s konsumenter svarat att de skulle föredra att reparera sina produkter istället för att köpa nya. I dagsläget tvingas dock många att byta ut eller slänga produkterna på grund av höga reparationskostnader eller brist på servicemöjligheter.

Cirkulär ekonomi i Värmland

Cirkulär ekonomi finns i Region Värmlands utvecklingsstrategi ”Värmlandsstrategin 2040” och övergången till en cirkulär biobaserad ekonomi är ett av insatsområdena. Strategin nämner vikten av att förlänga livslängden för material och produkter samt betydelsen av att stärka företag och verksamheter som vill göra insatser som går i linje med en omställning till cirkulär ekonomi.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?