Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling
  • En beskrivande text för bilden
Barn och unga Strategiskt och samordnande arbete.
Bibliotek för alla Om tillgänglighet, nationella minoriteter och mångspråk.
Läs och litteraturfrämjande Utveckling av läsfrämjande strategier i länet.
MIK och digital delaktighet Nytt kompetensområde hos oss under utveckling.
Biblioteket som demokratisk arena
Biblioteket som demokratisk arena Fokus på kulturens betydelse för demokratin.
Förundran - Bokstart i Värmland
Förundran - Bokstart i Värmland En satsning på små barns språkutveckling.
Kreativ biblioteksbuss för barn och unga
Kreativ biblioteksbuss för barn och unga En biblioteksbuss som erbjuder möjlighet till skapande.
Mer för dig som jobbar inom Bibliotek Värmland
Mer för dig som jobbar inom Bibliotek Värmland Vi arrangerar och stödjer utbildningar, nätverksträffar, konferenser och projekt.
Arkiv
Arkiv Tidigare satsningar och publikationer för inspiration.
Har du frågor?
Har du frågor? Välkommen att kontakta oss.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?