Kompletteringstrafik

Kompletteringstrafiken är en service från kommunen till dig som bor i glesbygd, där det inte går några regelbundna buss- eller tåglinjer. Den får utnyttjas av alla som bor i kommunen.

Tanken är att du exempelvis ska kunna använda den om du behöver åka till din centralort för att handla en gång i veckan. Läs mer i reglerna för just din kommun.

Beställ kompletteringstrafik

Är din kommun listad här på sidan? Då är det vi på Värmlandstrafik som har hand om beställningarna.

Ring vår beställningscentral på 0771-32 32 00 senast dagen innan du vill åka, se öppettider här.

 

Resans syfte

Inköps- och serviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Kompletteringstrafiken får utnyttjas av alla kommuninvånare som är helårsbosatta i kommunen.

Vart får man åka?

Till närmaste hållplats eller till närmaste ort med serviceställe inom Arvika kommun.

Hur ofta får man åka?

En tur och retur per vecka. Helgfri dag, måndag till fredag mellan 08-18.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Det krävs att den resande har minst 2 km till närmaste hållplats.

Egenavgift

Kunden betalar egenavgift enligt länstrafikens zonpriser.

När ska resan beställas?

Dagen innan hos Värmlandstrafik.

Resans syfte

Inköps- och serviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Kompletteringstrafiken får utnyttjas av alla kommuninvånare.

Vart får man åka?

Till närmaste hållplats eller till orterna Charlottenberg, Åmotfors och Koppom, beroende på var i kommunen man bor.

Hur ofta får man åka?

En tur och retur per vecka.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Det krävs att den resande har minst 2 km till närmaste hållplats.

Egenavgift

Kunden betalar egenavgift enligt länstrafikens zonpriser.

När ska resan beställas ?

Dagen innan hos Värmlandstrafik.

Övrigt

Kompletteringstrafiken i Eda kommun körs som linjetrafik, på vissa bestämda dagar.

Resans syfte

Inköps- och serviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Kompletteringstrafiken får utnyttjas av alla kommuninvånare som är helårsbosatta i kommunen och som inte har färdtjänst.

Vart får man åka?

Till närmaste hållplats eller till närmaste ort med serviceställe.

Hur ofta får man åka?

Helgfri måndag, onsdag och fredag.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Det krävs att den resande har minst 1 km till närmaste hållplats.

Egenavgift

Kunden betalar egenavgift enligt länstrafikens zonpriser.

När ska resan beställas?

Dagen innan hos Värmlandstrafik.

Resans syfte

Inköps- och seviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Kompletteringstrafiken får utnyttjas av alla kommuninvånare som är helårsbosatta i kommunen och som inte har färdtjänst.

Vart får man åka?

Kompletteringstrafiken i Forshaga kommun finns från följande områden: Olsäter/Butorp, Mölnbacka, Dömle och Östra Deje. Resorna gäller in till närmaste tätort; Deje eller Forshaga.

Hur ofta får man åka?

Kompletteringstrafiken får utnyttjas max två gånger i veckan. Kompletteringstrafiken körs på tisdagar och fredagar. Man får åka in på en angiven tid på förmiddagen till serviceorten och hem på en angiven tid på eftermiddagen.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Det krävs att den resande har minst 1 km till närmsta hållplats.

Egenavgift

Kunden betalar egenavgift enligt färdtjänstpriserna.

När ska resan beställas?

Dagen innan hos Värmlandstrafik.

Resans syfte

Inköps- och serviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Kompletteringstrafiken får utnyttjas av alla kommuninnevånare som är helårsbosatta i kommunen, och som inte har färdtjänst.

Vart får man åka?

Till närmaste hållplats eller närmaste ort med serviceställe.

Hur ofta får man åka?

Kompletteringstrafiken får nyttjas max 1 gång i veckan.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Det krävs att den resande har minst 1 km till närmaste hållplats.

Egenavgift

Kunden betalar egenavgift på 20 kr.

När ska resan beställas?

Dagen innan hos Värmlandstrafik.

Resans syfte

Inköps- och serviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Alla som har långt till hållplatsen, även sommargäster.

Vart får man åka?

Till närmaste hållplats eller närmaste ort med serviceställe.

Hur ofta får man åka?

Kompletteringstrafiken får nyttjas 2 gånger i veckan.

 • Om du bor väster eller norr om Kristinehamn:
  tisdagar och torsdagar mellan 9-15.
 • Om du bor söder om Kristinehamn:
  onsdagar och fredagar mellan 09-15.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Det krävs att den resande har minst 1 km till närmaste hållplats.

Egenavgift

Kunden betalar egenavgift enligt länstrafikens zonpriser.

När ska resan beställas?

Senast klockan 18 dagen innan resan ska ske.

Resans syfte

Inköps- och serviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Kompletteringstrafiken får användas om du är folkbokförd i Munkfors och inte har färdtjänst.

Vart får man åka?

Till närmaste hållplats eller till närmaste ort med serviceställe.

Hur ofta får man åka?

Två gånger i veckan, tur och retur. Resan får ske tisdagar och torsdagar mellan 09.00 och 15.00.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Det krävs att du har minst 2 km till närmaste hållplats.

Egenavgift

Kostnaden är den samma som vid ordinarie kollektivtrafik.

När ska resan beställas?

Dagen innan hos Värmlandstrafik.

Resans syfte

Inköps- och serviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Kompletteringstrafiken får utnyttjas av alla kommuninnevånare som är helårsbosatta i kommunen.

Vart får man åka?

Till närmaste hållplats eller till Storfors tätort.

Hur ofta får man åka?

En gång i veckan. Endast torsdagar.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Det krävs att den resande har minst 1 km till närmaste hållplats.

Egenavgift

Kunden betalar egenavgift enligt länstrafikens zonpriser.

När ska resan beställas?

Dagen innan hos Värmlandstrafik.

Resans syfte

Inköps- och serviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Kompletteringstrafiken får utnyttjas av alla kommuninnevånare som är helårsbosatta i Sunne kommun. Även färdtjänstberättigade kommuninnevånare får nyttja kompletteringstrafiken.

Vart får man åka?

Inget reglerat.

Hur ofta får man åka?

Helgfri vardag två gånger i veckan.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Kunden ska ha minst 1 km till närmaste hållplats.

Egenavgift

Kunden betalar egenavgift enligt länstrafikens zonpriser.

När ska resan beställas?

Dagen innan hos Värmlandstrafik.

Kompletteringslinjer inom Säffle kommun

Gäller för alla boende i Säffle kommun, gäller även sommargäster.

Rud – Lövenborg – Säffle

Tisdag och torsdag

Grimbråten – Brosäter – Värmlandsbro – Säffle

Tisdag och torsdag

Eskilsäter – Millesvik – Säffle

Onsdag och fredag

Botilsäter – Uggleberg – Säffle

Måndag och onsdag

Kila växel – Tveta kyrka – Säffle

Måndag och torsdag

Hungnerud – Bollsbyn – Säffle

Tisdag och torsdag

Elofsbyn – Esbjörbyn – Kettilsbyn – Nysäter – Säffle

Onsdag och fredag

Högsäter – Kålsäter – Nysäter – Säffle

Tisdag och fredag

Skruvserud – Säffle

Onsdag och fredag

Skärsmyr – Avelsäter – Säffle

Onsdag och fredag

Sjöhaga – Säffle

Tisdag och torsdag

Mässvik – Backa – Bynsberg – Mellbyn – Värmlandsbro – Säffle

Tisdag och fredag

Rörvass – Rud – Våle – Säffle

Måndag och torsdag

Timmermyren – Fagerås – Säffle

Måndag och torsdag

Byn – Backa – Kik – Nysäter – Säffle

Tisdag och fredag

Lofterud – Ödebyn – Skeppenäs – Näs – Säffle

Måndag och fredag

Tängelsbyn – Kåled – Skäggebyn – Säffle

Tisdag och torsdag

Tider

Avresa mellan kl 08.30 – 09.30 beroende på antal resenärer och om flera linjer körs samma dag av respektive transportör.

Återresa samma dag mellan kl 12.00 –13.00, i vissa fall något senare.

Priser enligt Värmlandstrafiks gällande regler för kollektivtrafiken.

Resan beställs senast kl 18.00 dag före resdag.

Detta gäller för kompletteringstrafiken

Ingen funktionsnedsättning krävs.

Linjesträckningen är fastställd. Oavsett var du är bosatt i Säffle kommuns landsbygd, har du möjlighet besöka kommunens tätort två dagar i veckan .

Du kan från linjesträckningen se vilka två dagar som är aktuella, beroende på var du är bosatt. Föraren hämtar dig vid bostaden utefter denna linje.

Resan beställs dagen innan, före 18.00. Har ingen beställning gjorts, körs ingen tur den dagen.

Värmlandstrafiks bokningspersonal samordnar resor. Det innebär att färdtjänstberättigad resenär och kompletteringsresenär åker i samma transport om det passar tidsmässigt.

Grunden är att framresa sker mellan kl 08.30 – 09.30 och återresa mellan kl 12.00 – 13.00, men viss flexibilitet finns.

Kompletteringstrafik i Karlstads kommun

Kompletteringstrafik är ett komplement till den linjelagda trafiken för kommunens glesbygdsinvånare som har långt till närmaste busshållplats eller där det helt saknas kollektivtrafik.

Turen är till närmaste serviceort och ska beställas dagen före genom beställningscentralen. Serviceorter är Molkom, Välsviken, Vallargärdet och Vålberg.

 • Du kan resa till och från din serviceort varje vardag mellan klockan 09.30 - 15.30.
 • Du kan åka till närmaste serviceort eller till närmaste busshållplats som har avgångar till serviceort.
 • Du behöver inte ha färdtjänsttillstånd.
 • Du måste beställa resan dagen före till beställningscentralen på telefon:
  054-21 77 00.

Beställningscentralen har rätt att samordna resorna. Priserna är kilometerbaserade och följer stadstrafiken i Karlstad färdtjänsttaxa.

Övriga frågor kontakta stadstrafiken i Karlstad/Färdtjänsten på telefon 054-540 46 10 helgfri måndag - fredag mellan klockan 09.00-12.00 eller maila: fardtjansten@karlstad.se

Priserna gäller från 11 december 2022

Skriv tabellbeskrivning här


Barn och ungdom 0-19 år

Vuxen från 20 år

0 - 15 km

27 kr

44 kr

16 - 25 km

28 kr

46 kr

26 - 35 km

31kr

49 kr

36 - 45 km

34 kr

57 kr

46 - km

37 kr

61 kr

Sidan uppdaterad