Region Värmland logga

Projektmedel och företagsstöd

Har du en projektidé? Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Behöver ditt företag stöd för utveckling eller innovationer? Här samlar vi information om hur vi kan hjälpa till.

Projektmedel

Region Värmland ger stöd till regionala utvecklingsprojekt som stimulerar hållbar tillväxt och utveckling. Projektmedel kan sökas av offentliga organisationer och föreningar för insatser som görs utanför ordinarie verksamhet.

Läs mer om hur du söker projektmedel

Stöd till kommersiell service

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd kan gå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen samt distributions- och logistikanläggningar.

Läs mer om hur du söker stöd till kommersiell service 

Regionala företagsstöd

Region Värmland har möjlighet att stödja hållbara och tillväxtskapande investeringar och på andra sätt stödja utvecklingen hos enskilda företag i länet. I första hand riktas stöden mot stödområdet. Men en del insatser inom innovation kan ske i hela länet. 

Läs mer om våra regionala företagsstöd

Energikontor Värmland

Vill du energieffektivisera din verksamhet? Vi erbjuder små och medelstora företag vägledning inom olika företagsstöd, till exempel energikartläggning, miljöstudier, teknik och innovation och företagsnätverk. 

Läs mer om företagsstöden

Bidrag till mindre kulturprojekt

Vill du söka bidrag för ett mindre projekt eller arrangemang inom kulturområdet, läs mer på sidan Kulturbidrag.

Bidrag till idéburen verksamhet

Vill du söka bidrag för socialt arbete? Läs mer om våra bidrag till idéburna organisationers sociala arbete

Bidrag till verksamheter inom funktionshinderområdet

Vill du söka bidrag till socialt arbete inom funktionshinderområdet? Läs mer om våra bidrag inom funktionshinderområdet.

Sidan uppdaterad