Region Värmland logga

E-tjänster

E-tjänster är en service som används för att uträtta olika ärenden via webben eller andra digitala kanaler som mobiltelefon eller läsplatta. Ibland kallas det självservice.

På den här sidan samlar vi information om Region Värmlands olika e-tjänster och hur du använder dem.

Efter inloggning på 1177 kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Du får också en möjlighet att vara delaktig i din egen vård.

Läs mer om de olika tjänsterna på 1177.se

För att kunna skriva ett recept inom ramen för högkostnadsskyddet för läkemedel behövs en arbetsplatskod, vilken utfärdas av regionen.

Mer om arbetsplatskoder och receptblanketter

Observera

Ansökningshanteringen pausas under vecka 25–32 (17 juni-12 augusti).

Kontaktuppgifter farmacitjänsteenheten

Telefon: 010-831 41 41
E-post: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se

Ansök

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

Arbetsstipendiet är ett ekonomiskt stöd som är riktat till enskilda unga som är verksamma inom kulturområdet.

Läs mer om arbetsstipendium för unga inom kulturområdet

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

Region Värmlands arkiv består av allmänna handlingar från Region Värmland och dess föregångare. Äldre betyg och intyg från våra folkhögskolor finns i Region Värmlands arkiv men nyare handlingar finns kvar på skolorna. Kopior av handlingar i Region Värmlands arkiv kan beställas via våra e-tjänster.

Läs mer om att beställa ur arkiven.

Journalkopior beställs via egna e-tjänster, se längre ner på sidan.

E-tjänster:

Beställ kopia av betyg (e-tjänst)

Beställ kopia av annan handling (e-tjänst)

Projekt- och arrangemangsbidraget är ett ekonomiskt stöd som är riktat till unga i åldern 13– 25 år och deras initiativ inom kulturområdet.

Läs mer om projekt- och arrangemangsbidrag riktat till unga

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

Du som fått bidrag ska skicka in din redovisning senast tre månader efter projektets/arrangemangets genomförande.

Läs mer om projekt- och arrangemangsbidrag riktat till unga

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde.

Läs mer om bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet.

Ansök

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

Du som fått bidrag ska skicka in din redovisning senast tre månader efter projektets eller arrangemangets genomförande.

Läs mer om redovisning av bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet

Redovisa

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

För att komma åt regionens IT-miljöer och system när du inte befinner dig regionens lokaler, behöver du fjärråtkomst.

1977 instiftade Landstinget i Värmland Folkrörelsestipendiet. Stipendiet delas ut en gång per år till en eller flera mottagare.

Mer om Folkrörelsetipendiet

Ansök eller lämna förslag

Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj–15 augusti.

Ansök eller lämna förslag via vår e-tjänst. Observera att länken till tjänsten (knappen nedan) endast fungerar under de perioder då möjligheten till ansökan och förslag är öppen.

Ansök eller lämna förslag till Folkrörelsestipendiet

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

Region Värmland förvaltar fonder med olika inriktning. Alla som uppfyller kriterierna är välkomna att söka pengar från dem.

Ansök om fondmedel

Ansökningar handläggs mellan 1 april och 30 november varje år. Mer information om fonderna, vem som kan söka medel och hur det går till finns i regionens fondbok.

Region Värmlands fondbok 2024 (pdf) Pdf, 224 kB.

Ansök om fondmedel

Mer om Region Värmlands fonder

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

1960 instiftade Landstinget i Värmland Frödingstipendiet till 100-årsminnet av Gustaf Frödings födelse. Stipendiet delas ut en gång per år till en eller flera mottagare.

Mer om Frödingstipendiet

Ansök eller lämna förslag

Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj–15 augusti.

Ansök eller lämna förslag via vår e-tjänst. Observera att länken till tjänsten (knappen nedan) endast fungerar under de perioder då möjligheten till ansökan och förslag är öppen.

Ansök eller lämna förslag till Frödingstipendiet

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

Journaler förvaras på olika ställen och i olika system beroende på var och när vårdbesök har skett. Här hittar du vem du ska kontakta och vad som gäller för att få ut journalkopior.

Läs mer om att beställa journalkopior

E-tjänster:

Beställ kopia av journal, för privatpersoner (e-tjänst)

Beställ kopia av journal, för övriga beställare (e-tjänst)

Beställ uppgift ur förlossningsjournal (e-tjänst)

Du som förtroendevald rapporterar dina arvodes- och ersättningsanspråk kopplat till regionens nämnder, styrelse, fullmäktige och beredningar via e-tjänsten Troman politiker.

Vid samproduktion agerar Region Värmland medproducent i filmprojekt. Syftet är att stödja högkvalitativ filmproduktion i Värmland, främja lokala filmskapare, öka sysselsättning och företagande, samt lyfta fram regionen både nationellt och internationellt.

Ansökan är öppen under särskilda ansökningsperioder.

Läs mer om samproduktion inom film

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

I appen Ung i Värmland kan ungdomar kontakta Ungdomsmottagningen eller Första linjen unga genom videosamtal. De kan träffa en kurator, psykolog, barnmorska och sjuksköterska säkert, enkelt och ställa samma frågor som vid ett fysiskt besök. Besöket är gratis, personalen har tystnadsplikt och ungdomen väljer själv vem den vill ha kontakt med. Inlogg sker genom BankID, Freja eID+ eller via sms.

Ungdomsmottagningen: åldersgräns: 13–25 år.

Första linjen unga Värmland: åldersgräns: 13–20 år.

Laddas ner appen Ung i Värmland här:

Om Ung i Värmland på webbplatsen 1177.se

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland verksamhetsbidrag till regionala kulturverksamheter och kulturföreningar i Värmland samt till lokalhållande organisationer. Ansökan är öppen 10 augusti-1 september.

Läs mer om verksamhetsbidrag inom kulturområdet

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

I appen Vård i Värmland träffar du vårdpersonal som arbetar inom eller på uppdrag av Region Värmland. Bokningsbara tider varierar dag från dag.

Vi kan inte hjälpa dig med recept på narkotikaklassade läkemedel (till exempel sömntabletter eller starka smärtstillande medel). Sjukintyg eller besvär som kräver fysisk undersökning.

Ladda ner appen Vård i Värmland här:

Om Vård i Värmland på webbplatsen 1177.se

Här kan du som idag har fjärråtkomst till Region Värmlands infrastruktur begära ett nytt eller återställa ditt lösenord.

Sidan uppdaterad