Spärrning av grundskoleladdning

Här kan du spärra grundskoleladdningar som gäller i Värmlandstrafiks trafik inklusive stadstrafiken i Karlstad (Karlstadsbuss). Du kan också meddela byte från kort till app eller byte från app till kort.


Ange vilken typ av laddning ärendet gäller:
Ange vilken typ av laddning ärendet gäller:Kort som ska spärras


Byte från kort till app

Byte från app till kort
Kryssa i rutan om du önska byta från app till kort.
Kryssa i rutan om du önska byta från app till kort.

Sidan uppdaterad