Pendlar Plus

Pendlar Plus är vårt guldkort som gäller på alla bussar och tåg i Värmland och långt utanför länsgränsen på vissa håll. Finns som 30 dagars periodbiljett för samtliga ålderskategorier: vuxen, skolungdom 0-19 år, senior och student.

En kvinna och en man står och väntar på tåget vid perrongen

Pendlar Plus gäller på:

 • Värmlandstrafiks region- och tätortstrafik med buss i länet.
 • Värmlandstrafiks tåg på sträckorna Charlottenberg-Degerfors och Karlstad-Torsby.
 • Båtbussar (undantaget båtbusslinje 92) i stadstrafiken Karlstad.
 • Vys tåg på lördagar och söndagar på sträckan Oslo-Karlstad-Kristinehamn.
 • All tätorts- och regiontrafik med buss i Örebro län.
 • SJ snabbtåg Kongsvinger-Arvika-Karlstad-Kristinehamn-Degerfors-Hallsberg/Laxå. Undantag se nedan.
 • SJ Regional Karlstad-Åmål.
 • Tågabs tåg Karlstad-Åmål, Kristinehamn-Hällefors och Karlstad-Kristinehamn-Hallsberg/Laxå.
 • Som delbetalning i kombination med SJ:s enkelbiljett och Västtrafiks periodbiljetter för zon C, zon BC och zon ABC till/från Åmål på sträckan Karlstad-Göteborg när SJ kör.
 • Västtrafik på linje 774 Säffle-Åmål och linje 755 Årjäng-Bengtsfors.
 • Dalatrafik på linje 209 (Torsby-)Värnäs-Malung.
 • Vy Bus4You och Vy express på sträckan Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga-Örebro (i mån av plats).

På tåg, anropsstyrd trafik och hos andra trafikbolag som inte har utrustning att läsa Värmlandskortet ska du visa upp kortets kvitto på aktiverad period med överensstämmande kortnummer.

Gäller inte på SJ snabbtåg nr 620 Karlstad-Degerfors och 643 Hallsberg-Karlstad.

Pris Pendlar Plus


Tidsperiod

Vuxen 20-64 år

Student /
senior 65- år

Skolungdom
0-19 år

30 dagar

3 165

2 525

1 740

Jämför biljettpriser Läs mer och jämför våra biljettpriser för att se vad som passar dig.

Sidan uppdaterad