Region Värmland logga

Bilden av Värmland

Vad är vår egen och andras uppfattning om Värmland? Som ett led i arbetet med uppföljningen av Värmlandsstrategin och arbetet med att stärka bilden av Värmland låter Region Värmland regelbundet göra en så kallad attitydmätning. Den senaste externa mätningen gjordes 2021 och en mätning inom länet gjordes 2022.

Motorbåt med två personer i

De båda attitydmätningarna är gjorda med samma metod och med likvärdiga frågor för att kunna vara jämförbara. Frågorna har besvarats via en webbpanel som ska vara representativ för svenska folket respektive Värmlands befolkning.

Syftet är att kartlägga kännedom, attityder och Värmlands upplevda attraktivitetskraft bland de som bor utanför länet (extern mätning) samt inom länet (intern mätning). Undersökningen ska också ge återkoppling på det mål i Värmlandsstrategin som säger att Värmland ska vara känt för sina åtta styrkeområden.

Du kan ta del av attitydmätningarna i sin helhet genom att klicka på länkarna nedan.

Sidan uppdaterad