Region Värmland logga

Näringsliv och entreprenörskap

Region Värmland arbetar strategiskt och långsiktigt för att Värmland ska bli ännu starkare inom områdena entreprenörskap, forskning och innovation och ett resurseffektivare samhälle.

Region Värmlands roll är att stödja, samordna och initiera insatser som stärker näringslivets utvecklingskraft i Värmland. Detta sker tillsammans med kommunernas näringslivsfunktioner och framför allt via olika aktörer som arbetar med näringslivsutveckling, socialt entreprenörskap och främja etableringar och investeringar i Värmland.

Region Värmland arbetar bland annat med samordning och samverkan kring näringslivsfrågor, regionala analyser och kunskapsöverföring. Vi stöttar också i utvecklingsprocesser, driver egna projekt, och med investeringsfrämjande åtgärder.

  • Värmlandsstrategins insatsområde – Stärka konkurrenskraften

Det finns 13 mätbara mål kopplade till strategin, fyra av dessa ingår i området Stärka konkurrenskraften:

  • Innovationsdrivet näringsliv
  • Livskraftigt näringsliv
  • Jämställd och jämlik tillgång till makt och inflytande
  • Cirkulära flöden

Värmlandsstrategin är Värmlands framtidsplan. Där pekas fyra prioriterade områden ut, ett av dem är Stärka konkurrenskraften.

Sidan uppdaterad