Om rapporten

Bakgrund

Rapporten har sitt ursprung i Region Värmlands projekt "Hållbara Värmland" som är en del av Region Värmlands regeringsuppdrag "Vägar till hållbar utveckling". I projektets första del genomförde Region Värmland en särskild utlysning där flera testnoder under ett år fick möjlighet att förverkliga projektidéer eller genomföra förstudier. Fyra projekt och tre förstudier fick dela på 2 miljoner kronor och insatserna genomfördes under 2021.

Syfte

Värmland ska vara en livskraftig och attraktiv region – nu och i framtiden. Syftet med utlysningen Hållbara Värmland 2021 var att bidra till hållbar regional utveckling i Värmland.

Ansvarig verksamhet

Regional utveckling, Region Värmland

Kontaktperson

Eva Lingwall, projektledare, eva.lingwall@regionvarmland.se, 070-245 19 60

Datum

15 november 2022

Diarienummer

RS/20205757

Så här söker du i rapporten

I webbläsaren använder du tangenterna Ctrl+F för att få fram en sökruta.