Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
200 Karlstad - V:a Ämtervik - Sunne - Stöpafors - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

202 Torsby - Lysvik - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

204 Sunne - Munkfors Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

205 Torsby - Lekvattnet - Vittjärn Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

206 Torsby - Röjdåfors Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

207 Torsby - Vitsand - Bograngen - Sysslebäck Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

209 Torsby - Värnäs - Stöllet - Malung Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12/8 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

210 Torsby - Bada - Lysvik Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

211 Långflon - Sysslebäck - Värnäs Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12/8 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

212 Sunne - Västerrottna - Gräsmark - Grinnemo - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

213 Grinnemo - Gräsmark - Gettjärn - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

214 Lysvik - Bäckalund - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

215 Visterud - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

216 Kil - Ö:a Ämtervik - Sunne Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

225 Sunne - Fryxellska - Broby Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

300 Karlstad - Molkom - Älvsbacka - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

301 Hagfors - Sjögränd Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

303 Hagfors - Ekshärad - Torsby Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

304 Hagfors - Sörby - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

305 Ekshärad - Hamra - Södra Skoga - Basterud - Ekshärad Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

306 Hagfors - Gustavsfors - Uvanå Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

307 Filipstad - Sunnemo - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

310 Munkfors - Ransäter - Munkfors Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

600 Karlstad - Hagfors - Ekshärad - Värnäs - (Långflon) Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.

625 Karlstads busstation - Sundsta/Älvkulle - Nobelgymnasiet - universitetet Hämta tidtabellen

Gäller från den 10 december 2017 och tills vidare, dock längst t.o.m. 8 december 2018.