Trafikläget

Våra bussar och tåg

 • Indragen hållplats Östra torggatan

  Hållplats Karlstad, Östra Torggatan trafikeras ej från och med torsdag den 30/10 2014 till och med torsdag den 13/11 2014. Resenärer hänvisas till hållplats Drottninggatan,Karlstad busstation eller tillfällig hållplats Nygatan.

 • 3 hållplatser indragana efter linje 65 i Kristinehamn från den 27/10-2014 - 13/12-2014

  Hållplats Kristinehamn, Skymningen, Kristinehamn, Frälsningsarméns sommarhem och Kristinehamn, BKU Sommarhem trafikeras ej. Resenärer hänvisas till närmaste hållplats. Tiillfällig ändring av hållplats Beckasinvägen den kommer att ligga i korset Beckasinvägen och Trutvägen, där bussen vänder.

 • Hagfors busstation

  Trafikeras ej. Resenärerna hänvisas till Hagfors brandstation.

 • Hagfors busstation

  Trafikeras ej. Resenärerna hänvisas till Hagfors brandstation.

 • Broreparation Nors kyrka

  Det pågår broreparation vid Nors kyrka. Detta innebär att lnje 860 inte kan gå ordinare resväg fram till november. Vi missar inga hållplatser men får vända efter nordligaste hållplatsen och köra samma väg tillbaka.

Trafikverket - läget i trafiken