Trafikläget

Våra bussar och tåg

 • Buss linje 700

  Årjängs busstation kl 6:35 mot Karlstads busstation beräknas vara försenad 15 minuter eller mer. För mer information se reseplaneraren.

 • 3 hållplatser indragana efter linje 65 i Kristinehamn från den 27/10-2014 - 13/12-2014

  Hållplats Kristinehamn, Skymningen, Kristinehamn, Frälsningsarméns sommarhem och Kristinehamn, BKU Sommarhem trafikeras ej. Resenärer hänvisas till närmaste hållplats. Tiillfällig ändring av hållplats Beckasinvägen den kommer att ligga i korset Beckasinvägen och Trutvägen, där bussen vänder.

 • Hagfors busstation

  Trafikeras ej. Resenärerna hänvisas till Hagfors brandstation.

 • Banarbete 20-23 Oktober Karlstad - Kil

  Perioden mellan den 20 oktober till den 23 oktober pågår ett banarbete på sträckan mellan Karlstad och Kil. Detta berör turer på linje 70, linje 71 och linje 74. Vi ersätter all tågtrafik med buss på sträckan, i de fall där resan sträcker sig längre än till Karlstad eller Kil inväntar ordinarie tåg ersättningsbussen. Följande tåg berörs: Karlstad - Kil Karlstad (09.58) - Charlottenberg (11.12). Linje 70 (tågnummer 8909). Ersätts av buss. Karlstad (12.38) - Kil (12.50). Linje 74 (tågnummer 8951). Ersätts av buss. Tåget inväntar buss i Kil. Karlstad (12.45) - Kil (13.00). Linje 70 (tågnummer 8913). Ersätts av buss. Tåget inväntar buss i Kil. Karlstad (13.00) - Åmål (14.02). Linje 71 (tågnummer 18973). Ersätts av buss. Kil - Karlstad Kil (11.05) - Karlstad (11.17). Linje 70 (tågnummer 8912). Ersätts av buss. Tåget inväntar buss i Karlstad.Kil (12.43) - Karlstad (12.58). Linje 74 (tågnummer 8952). Ersätts av buss. Kil (13.05) - Karlstad (13.18). Linje 70 (tågnummer 8914). Ersätts av buss. Åmål (14.12) - Karlstad (15.14). Linje 71 (tågnummer 18972). Ersätts av buss.

 • Hagfors busstation

  Trafikeras ej. Resenärerna hänvisas till Hagfors brandstation.

 • Broreparation Nors kyrka

  Det pågår broreparation vid Nors kyrka. Detta innebär att lnje 860 inte kan gå ordinare resväg fram till november. Vi missar inga hållplatser men får vända efter nordligaste hållplatsen och köra samma väg tillbaka.

Trafikverket - läget i trafiken