Färdtjänst och sjukresor

 

Färdtjänst

Färdtjänst är bara till för dig som har färdtjänsttillstånd. Klicka på länken nedan och se hur du gör för att ansöka om tillstånd.

Resan beställer du hos vår beställningscentral på 0771-32 32 00. Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.

Karlstads kommun har andra regler. Bor du där är det inte vi som tar emot din beställning. Läs mer längst ner på sidan.

Mer om färdtjänst: ansökan, regler, beställning, priser
Föreskrifter och regler för färdtjänst

 

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan. Klicka på länken nedan och se hur du gör. Det är högre krav för att få tillstånd till riksfärdtjänst än till färdtjänst.

Mer om riksfärdtjänst: ansökan, regler, beställning, priser

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. När du åker till sjukvården eller tandvården ska du i första hand åka med allmänna kommunikationer. Klicka på länkarna och läs mer:

Mer om sjukresor
Tidtabeller för våra servicelinjer

Färdtjänst och riksfärdtjänst i Karlstad

Bor du i Karlstads kommun?
Här är länk till deras information om färdtjänst och riksfärdtjänst.