Positivt Resforum berömde tidtabellen

Andra upplagan av Resforum, Värmlandstrafiks samarbetsorgan med pendlarna på Fryksdalsbanan, genomfördes på måndagen i Kil.

Värmlandstrafiks tågchef Per Sidetun och Mats Wilhelmsson från Tågkompaniet svarade på frågor och berättade om verksamheten för den fokusgrupp som bildades ur fjolårets KommunDialog-träffar runtom i länet.

Den gångna sommarens svårigheter i trafiken, de långa avstängningarna på grund av solkurvor, ersättningstrafik och störningsinformation var uppe till diskussion.

Om rälsen förflyttar sig 2,5 cm på en sträcka på tio meter betraktas detta som en säkerhetsrisk och kallas i dagligt tal för solkurva. Då stoppar Trafikverket persontrafiken (och ibland även godstrafik) på banan. Detta var vad som hände vid ett flertal tillfällen under sommaren på den norra delen (Sunne-Torsby) av Fryksdalsbanan.
Regelbundna arbeten på banan, närmast under vecka 44, ska dock minska riskerna för nya solkuvro.
– Helt kommer vi att kunna undvika problemet. Men i takt med att vi byter slipers och fyller på ballast blir underlaget stadigare och riskerna minskar, meddelade Per Sidetun, tågchef på Värmlandstrafik.

Ersättningstrafiken diskuterades också av Resforum-deltagarna.
– Ni ska ha en plan när tågen inte går. Som Jönssonligan. Inte börja ringa runt för att skaffa fram bussar när det redan hänt. Och förarna ska veta var de ska, menade en av resenärerna till Tågkompaniets Mats Wilhelmsson.

Resenärerna skickade också med ett antal saker att tänka på inför det nya tidtabellarbetet inför 2020 som nu startar.
-Tänk på att vi jobbar på sommaren också, menade en resenär.

Andra efterlyste ett tätare samarbete med gymnasieförvaltningarna, både de kommunala och friskolorna, för att anpassa tågtider till skoldagen.

Extra glädjande för Värmlandstrafik var de många positiva omdömen den nya tidtabellen för 2019 fick. Resforumgruppen har gjort det lättare att skapa en trafik som passar pendlare och andra resenärer.

Säkerhetshetsdag i åtta kommuner

Idag torsdag 4 oktober är det säkerhetsdag i Värmland. Det är vår bussentreprenör Nobina som arrangerar en dag med fokus på säkerhet i busstrafiken. Arrangemanget äger rum i Karlstad, Kristinehamn, Arvika, Sunne, Torsby, Hagfors, Filipstad och Årjäng.

Syftet med dagen är att sprida information om hur viktigt det är att alla, både resenärer och förare, bidrar till att bussresan blir så säker som möjligt. Till exempel genom att ha säkerhetsbältet på sig eller genom att bära reflex.

Det här är tredje gången vi arrangerar en liknande dag. Första gången var på Karlstads busstation i september förra året och andra gången var i Kristinehamn i december. Nu har arrangemanget växt stort och i år satsar vi på konceptet på åtta platser (plus ombord på linje 801) på en och samma dag!
Under dagen har vi erbjudandet ”Ladda för 300 kronor – få 50 kronor extra”. Erbjudandet gäller enbart denna dag, vid försäljning ombord på uppställd buss.

 

Här är schemat för arrangemanget:

• Karlstads busstation, kl 09.30 – 18.00
• Kristinehamns resecentrum, kl 10.00 – 17.30
• Filipstad busstation, kl 13.00 – 15.00
• Arvika busstation, kl 14.00 – 17.00
• Sunne resecentrum, kl 13.00 – 16.30
• Torsby resecentrum, kl 14.00 – 16.00
• Hagfors busstation, kl 13.30 – 17.00
• Årjängs busstation, kl 12.00 – 15.00.

Banarbeten mellan Karlstad-Kristinehamn

Banarbeten kommer att utföras på sträckan Karlstad-Kristinehamn 24-27 september
Arbetet pågår måndag 24 september till torsdag 27 september och  påverkar tågtrafiken på Värmlandsbanan (linje 70) enligt följande:

Följande tåg berörs:

Sträckan Charlottenberg – Örebro

Charlottenberg (07.13) – Arvika (08.07) – Kil (08.46) – Karlstad (09.06) – Kristinehamn (09.33)
Tågnummer 8906.
Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Karlstad (10.23) – Välsviken (10.27) – Väse (10.37) – Kristinehamn (10.49)
Tågnummer 8980. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Charlottenberg (09.14) – Arvika (09.42) – Kil (10.21) – Karlstad (10.51) – Kristinehamn (11.35) – Örebro (12.41)
Tågnummer 28932. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Tåg ersätts EJ på denna sträcka.

Kil (11.42) – Karlstad (11.57) – Välsviken (12.02) – Väse (12.12) – Kristinehamn (12.22)
Tågnummer 8952. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Charlottenberg (12.07) – Arvika (12.33) – Kil (13.08) – Karlstad (13.29) – Kristinehamn (13.55)
Tågnummer 8914. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.  Buss för denna sträcka har anslutning med tåg (8984) i Kristinehamn för vidare resa till Örebro.

Karlstad (13.47) – Välsviken (13.52) – Väse (14.01) – Kristinehamn (14.16) – Örebro (15.29)
Tågnummer 8984. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.  Resenärer som ska vidare till Örebro byter till tåg i Kristinehamn.

Charlottenberg (12.58) – Arvika (13.21) – Kil (14.06) – Karlstad (14.32) – Kristinehamn (14.55)
Tågnummer 8916. Inställt mellan Karlstad – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

 

Sträckan Örebro – Charlottenberg

Örebro (09.55) – Kristinehamn (11.04) – Karlstad (11.36) – Kil (11.58) – Arvika (12.34) – Charlottenberg (12.57)
Tågnummer 8995. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Kristinehamn (13.22) – Väse (13.32) – Välsviken (13.41) – Karlstad (13.46) *
Tågnummer 8955. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Örebro (12.56) – Kristinehamn (14.04) – Karlstad (14.29) – Kil (14.46) – Arvika (15.24) – Charlottenberg (15.48)
Tågnummer 8919. Inställt mellan Örebro – Karlstad. Buss ersätter ej tåg på sträckan Örebro – Kristinehamn. Buss ersätter tåg på sträckan Kristinehamn – Karlstad.

Kristinehamn (09.44) – Väse (09.53) – Välsviken (10.02) – Karlstad (10.07)
Tågnummer 8985. Inställt mellan Kristinehamn – Karlstad. Buss ersätter tåg på denna sträcka.

Försenade asfaltarbeten i Kil

Asfaltarbetet vid utfarten vid ICA i Kil har dragit ut på tiden.
Vi måste därför behålla de tillfälliga hållplatserna fram till kl 08.00 på måndag morgon, då släpps trafiken på igen vid Resecentrum.

Hjälp oss bli bättre på hållbarhet

Värmlandstrafik är ett företag som på flera olika sätt vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Nu vill vi veta vilka hållbarhetsfrågor som du tycker är de viktigaste för kollektivtrafiken i Värmland.
Vilka hållbarhetsfrågor tycker du vi ska fokusera på?

Allt du behöver göra är att fylla i dina synpunkter och sända iväg enkäten. De tio bästa förslagen får varsin biobiljett som tack.

Klicka här för att svara på enkäten

De synpunkter vi får in kommer tas upp i Värmlandstrafiks kommande hållbarhetsarbete. Tack på förhand för din hjälp!

Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
Begreppet hållbar utveckling går ut på att hushålla med jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Det är numera vanligt att låta begreppet hållbar utveckling innefatta tre olika delar: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

 

Värmlandstrafiks hållbarhetsarbete idag

 

  

 

Miljömässig hållbar utveckling
Vi kan påverka miljön för framtida generationers invånare i Värmland, detta gör miljöarbetet till ett av våra viktigaste områden.
Att utveckla kollektivtrafiken är att utveckla ett system, som jämfört med andra transportsystem, är mer energieffektivt, mer trafiksäkert och som hushåller bättre med ändliga naturresurser och har bättre miljöprestanda.
En av de största miljövinsterna med vår verksamhet är att vi bidrar till att bilåkandet minskar och vi arbetar för att de fordon som finns i vår verksamhet ska drivas med fossilfria bränslen.

 

Ekonomisk hållbar utveckling
Som ett sammanhållet lokalt arbetsmarknadsområde har Värmland bättre förutsättningar att klara förändringar inom näringslivet. Genom att vara en bas för utveckling av nya verksamheter och företag blir vi konkurrenskraftigare.
Värmlandstrafik förenklar resandet och förkortar restiderna mellan regionens olika delar och ökar möjligheterna till arbetspendling över ett större område. De lokala arbetsmarknadsområdena kan därigenom vidgas och så småningom läggas samman.

 

 

Social hållbar utveckling
Genom att förbättra och förenkla den samlade kollektivtrafiken, så att alla medborgare, oavsett bostadsort, ålder, bilinnehav eller funktionsnedsättning, får tillgång till alla funktioner som krävs för utbildning, arbete, sociala kontakter, vardagsrutiner och en rik fritid bidrar vi till en socialt hållbar utveckling.

Strömbron avstängd

Fram till klockan 17.00 idag, torsdag kommer vi inte att kunna trafikera Strömbron i Säffle på grund av de arbeten som utförs på bron.

Strömbron i Säffle helt avstängd

Från och med torsdag förmiddag och till och med lördag förmiddag kommer Strömbron i Säffle att vara helt avstängd.
Bron kommer att vara stängd i båda färdriktningar vilket innebär att vi inte kan angöra några hållplatser inne i Säffle tätort.
Även vår tätortstrafik kommer att påverkas av detta.
Vi återkommer under onsdagen med ytterligare information.

Res till Oxhälja med våra extraturer

Dags igen för en av Sveriges största marknader, Oxhälja i Filipstad.

Kommande helg (Fredag 31 augusti – Söndag 2 september) är det dags igen i centrala Filipstad.
Antalet parkeringar är begränsat och därför reser du smidigast till marknaden med vår trafik.

Från Kristinehamn via Storfors och Nykroppa och från Lesjöfors kör vi extra Lördag 1 september.

Oxhälja anses vara en av Sveriges största marknader och har anor från 1600-talet.
Under marknaden räknas 1 500 marknadsplatser (knallar) in och man beräknar att under de tre marknadsdagarna besöker över 100 000 personer marknaden, enligt arrangörernas egna beräkningar.

Här hittar du våra tidtabeller för marknadstrafiken

 

 

 

Beläggningsarbeten ger trafikstörningar

Beläggningsarbeten kommer under onsdagen (22 augusti) att genomföras på Våxnäsgatan i Karlstad.
Hela sträckan från Idalagatan till Västerstrandsskolan, en sträcka på cirka 700 meter, ska få ny asfalt.
Trafikvakter kommer att finnas på plats men räkna med att det kan bli en del störningar i trafiken under dagen.

Skolstart och skoltrafik 2018-2019

Nu drar höstterminen igång på de värmländska skolorna. Vi önskar alla barn och ungdomar välkomna tillbaka till våra bussar och tåg. Här har vi samlat information inför terminsstart:

För dig som går på gymnasiet
Nu upphör den tidigare möjligheten att kunna åka på enbart giltighetsbeviset de första veckorna på terminen. Hemkommunerna som ansvarar för gymnasieelevernas skolkort, har istället sett till att eleverna fått sina kort innan skolstarten.
Hör av dig till din hemkommun om du inte hört något om skolkort ännu. Fram till och med 24 augusti går det fint att använda ditt Sommarlovskort. I annat fall får du bekosta din resa själv tills dess att du skaffat ett skolkort.
Gymnasieladdningarna gäller i hela länet 15 augusti – 21 december 2018 och 7 januari – 14 juni 2019. Dygnet runt alla dagar i veckan. Kortet kombineras med ett giltighetsbevis (och vid resa med SJ-tåg även kvitto på innehåll med överensstämmande kortnummer).

För dig som går på grundskolan
När det gäller grundskoleeleverna får de även i år åka till och från skolan utan färdbevis under tiden 15 – 31 augusti, tills handläggarna hunnit dela ut skolkorten.
Grundskoleladdningen gäller för ett färgområde 15 augusti – 21 december 2018 och 7 januari

Vill du veta mer?
All information som du som elev eller förälder behöver känna till finns samlad här på vår webb under fliken Skola.