Markus Bergman ny busschef

Markus Bergman, 40, blir ny Trafikchef buss på Värmlandstrafik

Värmlandstrafiks nya Trafikchef buss heter Markus Bergman, 40.
Bergman efterträder Sören Ohlsson som varit hos Värmlandstrafik sedan 1995.
Sören Ohlsson började på Värmlandstrafik som skolskjutsplanerare 1 april 1995 och har varit busschef sedan 2000. Parallellt med dessa jobb hade han även dataansvaret på företaget under några år i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet.

Bergman är idag chef för Värmlandstrafiks skoltrafik. Skoltrafiken och linjetrafiken kommer båda att sortera under Bergman i fortsättningen.
Markus Bergman har en gedigen bakgrund i kollektivtrafikbranschen och inom Värmlandstrafik. Han kom till Värmlandstrafik 1997 och har senast varit verksam som skoltrafikchef sedan 2012.

Tidigare jobbade han som kvalitetssamordnare, stationschef på busstationen, systemansvarig och har även varit verksam på marknad- och informationsavdelningen samt jobbat som dirigerare inom dåvarande Samåk.

Bergman började som trafikupplysare i Munkfors 1997.
Till vardags är Bergman bland annat ishockeytränare för ett pojklag (02) i Färjestad. Han har även själv haft en aktiv karriär som ishockeyspelare i bland annat Leksand och IFK Munkfors.
Markus Bergman tillträder tjänsten formellt den 1 maj. Sören Ohlsson går i pension 30 juni.

Ökad punktlighet och stora investeringar i tågtrafiken

Trafikverkets regionaldirektör Håkan Wennerström presenterade positiva nyheter för den värmländska tågtrafiken vid en presskonferens i Karlstad på onsdagen.

Den värmländska tågtrafiken går och kommer i tid.
För regiontrafiken har punktligheten ökat från 85% till över 96% under årets två första månader 2017 jämfört med 2016.

– Ett mycket positivt resultat som visar att de åtgärder som gjorts också har gett effekt, säger Värmlandstrafiks tågchef Per Sidetun. Stoppstrukturen tillsammans med de uppdaterade planeringsförutsättningarna har möjliggjort det goda resultatet.

Den förbättrade punktligheten på Värmlandsbanan har gynnat även angränsande linjer. Det bästa resultatet har uppnått för SJ:s snabbtåg på sträckan Stockholm-Olslo-Stockholm. Punktligheten (i rätt tid inom fem minuter) har ökat från 43,5 % 2016 till till 82,5% 2017.

Siffrorna presenterades i samband med Trafikverkets presskonferens i Karlstad på onsdagen.

För att ytterligare öka person- och godstrafiken investerar Trafikverket på Värmlandsbanan, efter önskemål från Värmlands kommuner, Region Värmland, Värmlandstrafik och operatörerna.

– Nu när vi lyckats med punktligheten arbetar vi vidare med investeringsprojekten längst banan. De kommer att underlätta trafikeringen ytterligare, säger Håkan Wennerström, regionaldirektör Trafikverket.

Till de beslutade investeringar på Värmlandsbanan kommer även de ca 160 miljoner som redan tidigare är tagna för Fryksdalsbanan.

– En positiv utveckling för Värmland då tillförlitligheten för vår trafik därigenom kan komma att förbättras med tiden och i takt med investeringarna, säger Sidetun.

– Vi hoppas även att våra diskussioner och möten ger lika goda resultat för våra resenärer i framtiden, säger Per Sidetun, trafikchef Värmlandstrafik AB.

Under åren fram till 2024 genomförs stora investeringar på infrastrukturen i regionen:


# Pråmkanalen

Ett nytt mötesspår från Karlstad Central, över Pråmkanalen till Karlstads östra bangård ökar kapaciteten för godståg utanför stationsområdet. Byggstart beräknas till augusti 2017 och projektet beräknas vara klart 2018.
Läs mer: www.trafikverket.se/pramkanalen

# Välsviken

Kapaciteten ökas genom ny mötesstation vid Välsviken öster om Karlstad. Start för bygget sker 2019.
Läs mer: www.trafikverket.se/valsviken

# Karlstad C
Planeringsfas. Bangården ska byggas om. En ny mellanplattform för persontrafiken uppförs. För att inte behöva inskränka kapaciteten för godstrafiken förlängs dagens spår åtta och ansluts till genomgående huvudspår.
Läs mer: www.trafikverket.se/karlstad-c

# Väse
Järnvägsplanen har vunnit laga kraft men upphandlingen är avbruten och projektet omdefinieras.
Läs mer: www.trafikverket.se/vase

Trafikverket planerar också att byta spår hela sträckan Laxå – Kil under åren 2020/21

Sammanlagt investeras ca 700 miljoner kronor i Tåg i Tid-projektet.
Det blir tre nya mötesstationer (Väse, Pråmkanalen, Välsviken) och ombyggnad av Karlstad C, så att fler persontåg kan trafikera stationen.

 

 

 

 

 

Videointervju: Jessika Lundgren

Möt Värmlandstrafiks nya VD Jessika Lundgren. I denna intervju utvecklar hon sin syn på kollektivtrafik, samhällsbyggnad, samarbete och framtida organisationsfrågor. Vi passar också på att testa hennes kunskaper om kollektivtrafik, fordon och linjer.

 

Förköp och gruppbiljett nyheter i appen

Nytt utseende på biljetten är en av nyheterna i Värmlandstrafiks app.
Nytt utseende på biljetten är en av nyheterna i Värmlandstrafiks app.

Värmlandstrafiks biljettapp blir nu ännu bättre och mer användarvänlig.

Nu kan du köpa din biljett ända upp till 14 dagar innan resan och få den automatiskt aktiverad 20 minuter innan du ska resa. Och hela resan bokas och betalas inuti en och samma app.

Förköp av biljetter, gruppbiljett och en uppfräschning av biljettens utseende är några av nyheterna i Värmlandstrafiks app, som varit i bruk sedan 2013.

I appen kan du köpa biljett till alla våra bussar och tåg. Du kan också söka resa och ladda ner tidtabeller och se i realtid när bussen kommer till din hållplats.

Värmlandstrafiks app har haft en kraftfull utveckling sedan starten 2013. Under 2016 gjordes över 6 miljoner sökningar av 20 000 aktiva användare. December månad blev en ny rekordmånad för mobilappen med över 670 000 sökningar. Försäljning av biljetter i appen under 2016 uppgick till 2,2 miljoner kronor.
Dagligen görs nu över 20 000 sökningar eller köp i appen.

Från den 1 mars lanserar Värmlandstrafik ett antal nyheter i appen;

  • Nu går det att köpa biljett upp till 14 dagar i förväg. Vid köp i appens reseplanerare aktiveras sedan biljetten automatiskt 20 minuter innan resans avgång.
  • Vid tätortsbiljett så väljer resenären i samband med köpet om biljetten ska aktiveras direkt eller senare. Vilande tätortsbiljett aktiveras sedan manuellt.
  • Det går nu också att köpa gruppbiljett till max 30 personer i länstrafik och till 10 personer i tätortstrafik.
  • En annan nyhet är att köpet kan ångras innan biljetten blivit aktiv.
  • Biljetten får också ett nytt utseende med en tydlig tidsmarkering hur länge biljetten är aktiv.

Värmlandstrafik är också första trafikbolag i Sverige som lanserat en smart tjänst i mobilappen som förenklar tjänsteresor i kollektivtrafiken. Tjänsten kallas Företag flex mobil och innebär att när arbetsgivaren ansluter sig till tjänsten kan den anställde enkelt betala sina tjänsteresor hos Värmlandstrafik direkt genom appen.

Biljetten kommer i mobilen och betalningen för resan sker genom en faktura till arbetsgivaren en gång per månad.

Bättre tågförbindelser till Charlottenberg

Nu förbättrar Värmlandstrafik och Tågkompaniet för tågpendlarna i västvärmland.
– Från och med 18 april kör vi ytterligare en tur vidare från Arvika till Charlottenberg och åter från Charlottenberg på morgonen, säger Per Sidetun, tågchef på Värmlandstrafik.

Vid tidtabellskiftet i december försvann möjligheten till en tidig morgonförbindelse och en sen eftermiddagstur hela vägen upp till Charlottenberg, något som många pendlare påpekat.

– Vi fick inte möjlighet att på den mycket trafikerade banan köra hela vägen upp till Charlottenberg. Vår trafik klassades ner, vilket innebar att en morgon- och en kvällstur från och till Charlottenberg istället stannade i Arvika.

Nu har möjligheter på nytt öppnats för Värmlandstrafik och Tågkompaniet att kunna köra trafik hela vägen upp till Charlottenberg under alla vardagar.

# Turen med avgång 18.58 från Karlstad kommer från och med den 18 april att gå hela vägen upp till Charlottenberg (ankomst 20.13) och inte som tidigare stanna i Arvika.

# Därmed finns också ytterligare en daglig morgontur från Charlottenberg, nu med avgång 6.40 alla vardagar.

– Möjligheten att avgå tidigare från Karlstad, vilket hade varit att föredra, fanns tyvärr inte, men på detta sätt kan vi ändå utöka antalet turer hela vägen upp till Charlottenberg, säger Per Sidetun.

Snöfallet skapar störningar i trafiken

Det snöar och har snöat rejält i stora delar av länet och framkomligheten är på sina håll begränsad.
Vi har just nu en del förseningar i vår buss- och tågtrafik.
På grund av snöfallet är en del förseningar också att vänta i vår servicetrafik i delar av länet.

På grund av dåligt väglag i Värmland är skolbuss 7 tur 1 i Kristinehamn inställd och tur 2 cirka 5 minuter sen. Linje 808 tur 1 har hamnat i diket, men kommer att köra turen när den kommer lös. Linje 800 tur 9 kommer inte att angöra Karlbergsskolan i Åmål.>

Vi kommer troligen att ha förseningar även fortsatt under dagen på grund av väglaget.
Vi hoppas våra kunder har förståelse och överseende med detta. Den trygga och säkra resan är alltid prio ett för oss och för våra resenärer. // Värmlandstrafik

Bussen invigde nytt resecentrum i Kil

Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson hade invigningsbandet i ett stadigt grepp när bussen bröt det blågula bandet.
Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson hade invigningsbandet i ett stadigt grepp när bussen bröt det blågula bandet.

En gul Värmlandstrafikbuss invigde Kils nya resecentrum när den körde igenom det blågula bandet.
Därmed invigdes resecentret i direkt anslutning till järnvägsstationen i Kil.

Byggnationerna av Kils nya resecentrum har pågått sedan våren 2016.
Resecentrum ska underlätta pendlandet till och från Kil. Det ska också göra det säkrare att cykla och gå i Kils centrum.

Nu invigdes Etapp 1 (bussomstigningen, områden vid stationsplan och öster om station) där NCC har ansvarat för byggnationerna. För kostnaden på totalt 15, 4 miljoner kronor står Kils kommun för 10, 5 miljoner och Värmlandstrafik för 4,9 miljoner.

Etapp 2 pågår fortfarande och omfattar området väster om stationen och är delvis klart, men framför station återstår en del jobb. Totalt handlar det om 12 500 kvadratmeter belagda ytor varav 800 kvadratmeter har fått markvärme.

Hans Eriksson, vice ordförande i Värmlandstrafiks styrelse samt Värmlandstrafiks busschef, Sören Olsson, fanns på plats vid invigningen och Eriksson påpekade i sitt tal  att pendlarkommunen Kil nu fått ett modernt och funktionellt resecentrum.

För Kils kommun talade Rita Gunnarsson (S), ordförande i kommunfullmäktige samt ordförande för Kilsbostäders styrelse (Kilsbostäder äger delar av den mark som torgytan innefattar) och Berndt Björkman (C), ordförande i tekniska nämnden.

Berndt Björkman och Hans Eriksson höll det blågula bandet i varsin ände samtidigt som bussföraren Nina Lindblom såg till att inviga resecentret genom att ”klippa” bandet med bussen.

Invigningen av resecentrum är också startskottet för etapp tre av centrumutvecklingen i Kil: skapandet av en ny torgyta.

Bernt Björkman, ordförande i Tekniska nämnden i Kil, Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson och Rita Gunnarsson, ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i Kilsbostäders stryrelse talade i samband med invigningen.
Bernt Björkman, ordförande i Tekniska nämnden i Kil, Värmlandstrafiks vice ordförande Hans Eriksson och Rita Gunnarsson, ordförande i kommunfullmäktige och ordförande i Kilsbostäders stryrelse talade i samband med invigningen.

Positiva siffror för servicetrafiken

Bemötande från personalen får höga betyg i kundundersökningen
Bemötande från personalen får höga betyg i kundundersökningen

Förarnas och bokningspersonalens bemötande och den sammanfattande nöjdheten får mycket högt betyg i en kundundersökning om servicetrafiken som Värmlandstrafik låtit göra.
– Ett mycket glädjande resultat där bemötande från vår personal är extra positivt, säger Anders Wahlen, chef servicetrafik på Värmlandstrafik

Bokning, bemötande och trygghet är områden som får mycket höga positiva värden i kundundersökningen.

  • Förtroendet för förarna får betyget 4,48 på den femgradiga skalan.
  • Förarnas bemötande betygsätts med 4,56.
  • Och bemötandet vid bokningar får 4,66 i betyg.

Även funktion, trygghet och hela och rena fordon får höga betyg i undersökningen där den sammanfattande nöjdheten landar på 4,44 på den femgradiga skalan.

VF och NWT skriver idag om servicetrafik och om kundundersökning som gjorts.

I artiklarna i länstidningarna och i radions rapportering påpekas också att antalet avvikelser har minskat.

Detta efter det nya trafikavtalet, som startades den 1 juli, dragits med en hel del problem och haft en besvärlig resa i uppstarten.

– Vi kan inte längre tala om igångsättningsproblem, men ser också att siffrorna efter årsskiftet tydligt visar att vi är på rätt väg och att vårt kvalitetssamarbete tillsammans med vår leveramtör Keolis nu börjar ge resultat, säger Wahlen.

Efter en tuff december, med ett flertal incidenter under julhelgen, har antalet avvikelser mer än halverats under januari och trenden ser fortsatt positiv ut även för februari.

Noterbart är att Värmlandstrafik och Keolis i samarbete har genomfört 113 000 resor sedan trafikstarten den 1 juli och att antalet avvikelser med den bakgrunden hamnar på promillenivå.

 

Här kan du läsa vad länstidningarna skriver om servicetrafiken

http://nwt.se/varmland/2017/02/16/nu-ser-det-ut-att-ga-battre

http://www.vf.se/nyheter/farre-serviceresor-gar-fel-efter-atgarder/

Och här finns två radioinslag

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6630440

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6631009

Ishalka ställer in linjetrafik i Sunne

Väglaget runt om i Värmland är besvärligt just nu.
I Grums är exempelvis all skoltrafik inställd och i Sunnes linjetrafik har en rad avgångar ställts in.
Se nedan för läget.
I trafikläget på Värmlandstrafiks webbsida finns information om alla turer som berörs.

Läget i Sunne just nu;

Buss linje 200 från Sunne Resecentrum kl 15:45 mot Torsby Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 200 från Torsby Resecentrum kl 17:10 mot Sunne Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 202 från Sunne Resecentrum kl 15:40 mot Torsby Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 202 från Torsby Resecentrum kl 17:00 mot Sunne Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 212 från Sunne Resecentrum kl 15:45 mot Gräsmark, Kyrkan är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 213 från Södra Viken kl 15:10 mot Sunne Resecentrum är inställd. På grund av ishalka, Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 214 från Sunne Resecentrum kl 15:40 mot Lysvik, Skolan är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 214 från Lysvik, Skolan kl 16:42 mot Sunne Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 216 från Sunne Resecentrum kl 15:40 mot Kil Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Buss linje 216 från Kil Resecentrum kl 16:50 mot Sunne Resecentrum är inställd. På grund av ishalka. Resenärer hänvisas till nästa bussavgång.

Modernaste bussdepån invigd

IMG_5018

Nästan på dagen för ett år efter att spaden sattes i marken invigdes Värmlandstrafiks och Nobinas nya nya gröna bussdepå i Kristinehamn, en investering på totalt 55 miljoner kronor.
Med ett bestämt klipp med Nobinas nya skarpslipade sax klippte Värmlandstrafiks ordförande Mikael Dahlqvist bandet som betydde att anläggningen var invigd.

Anläggningen har plats för 30 bussar, verkstadsplatser, personalutrymmen och en tvättanläggning byggd med senaste miljötänk. På taket finns solceller som producerar 20 000 kWh el om året. Tvättanläggning och verkstad är byggda efter senaste miljökrav och med ett hållbarhetstänk i fokus..

På plats vid invigningen fanns bland andra Nobina Sveriges operative chef, Pär Jansson, Stefan Arnell, trafikchef Värmland, Värmlandstrafiks tidigare vd Lars Bull och nuvarande tf vd Hanne Carlén samt styrelseordföranden Mikael Dahlqvist.

Gruppchefen på Nobina i Kristinahman, Charlotte Sjöberg, kunde stolt visa runt i landets modernaste depå där 55 anställda i fortsättningen ska jobba.

IMG_5043