Vy kör regionaltågen i Värmland från december 2020

Publicerad

Tåg åker på räls vid sjö.

Kollektivtrafiknämnden har beslutat tilldela Vy Tåg AB den upphandlade regionala tågtrafiken i Värmland. Trafikavtalet träder i kraft i december 2020 och gäller för åren 2020 – 2030.

 

Vy tilldelas avtalet efter en utvärderingsprocess där bolaget haft det mest förmånliga anbudet.

– Tågtrafiken är ett av grundfundamenten i den värmländska kollektivtrafiken så det känns mycket tillfredsställande att vi nu har en lösning för kommande avtalsperiod, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Jesper Johansson (MP).

Vy har kört tågtrafiken i Värmland sedan december 2009, tidigare under namnet Tågkompaniet AB

– Vi står vi inför en period av stora infrastrukturförändringar och förbättringar bland annat på Värmlandsbanan. Det känns nu bra att kunna tilldela tågtrafiken med ett antal förbättringar som också kan påverka våra resenärer positivt, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland.

Avtalet omfattar tio år (nio år med optionsrätt på ett tionde år) och trafikstarten är den 13 december 2020.

Avtalet omfattar i huvudsak driften av den regionala tågtrafiken i Värmland, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning, störningshantering samt akut ersättningstrafik, övriga servicetjänster som exempelvis servering ombord.

Planering av trafiken kommer att utföras i närmare samarbete med Kollektivtrafikenheten i Region Värmland.

Avtalet tecknas först när tiden för avtalsspärr löpt ut.