Vi kör servicelinjerna i egen regi

Publicerad

Från och med december 2015 kör vi servicelinjerna i länet i egen regi.
– Under hösten rekryterar vi ytterligare minst sex busschaufförer och köper in egna fordon specialanpassade för servicelinjer, konstaterar Värmlandstrafiks vd Lars Bull. Detta är en följd av att våra ägare har gett ett sent besked om finansiering av servicelinjerna.

Den del av Värmlandstrafiks verksamhet som skapat diskussion är de så kallade servicelinjerna som finns för att underlätta sjukresor mellan huvudorterna i Värmlands kommuner och Centralsjukhuset i Karlstad. Förra veckan kom beskedet från politikerna i landstingsstyrelsen och Region Värmland om finansiering för 2016.

Beskedet har gett Värmlandstrafik möjlighet att starta planeringen på allvar. Avtalen med de entreprenörer som i dag kör servicelinjerna går ut under hösten och en ny upphandling kommer inte att vara möjlig före den 13 december 2015.

– Därför har vi bestämt oss för att tills vidare köra servicelinjerna i egen regi, säger Lars Bull. Under hösten behöver vi rekrytera minst sex förare och vi kommer att köpa in egna fordon specialanpassade för trafiken.

– Vi är naturligtvis nöjda med att kunna ge besked till de resenärer som varit oroliga, fortsätter han. Alla servicelinjer blir kvar och vi kommer att forma tidtabellerna efter hur resandebehovet ser ut. Vi har bra underlag med statistik på hur servicelinjerna används i dag att utgå från.

160 nya tillgänglighetsanpassade bussar i ordinarie linjetrafik
Ytterligare en nyhet för resenärer som i dag upplever att det är svårt att resa med Värmlandstrafiks ordinarie linjetrafik, är att hela fordonsparken snart ska bytas ut. I december levereras 160 helt nya moderna tillgänglighetsanpassade bussar av typen Volvo 8900 till regiontrafiken. För entreprenören Nobina handlar det om investeringar på närmare 500 miljoner kronor.

– Med de nya bussarna tar vi ett viktigt steg för att öka användbarheten i hela vår ordinarie linjetrafik, säger Lars Bull. De är byggda och inredda för att resenärer med funktionsnedsättning när det gäller syn, hörsel och rörelse ska kunna resa med dem.

Liten ordlista:
Servicetrafiken är den service som kommuner och landsting är skyldiga att erbjuda patienter med särskilda behov för sjukresor och invånare som har beviljats färdtjänst. Resorna sker på beställning från dörr till dörr med personbilsregistrerade specialfordon. Länets servicelinjer trafikeras av mindre bussar och går i linjetrafik med tidtabell och fasta hållplatser mellan kommunernas huvudorter och Centralsjukhuset i Karlstad. Resenärer är patienter med en vårdkallelse.

Alla resor ska bokas.