Värmlänningarna nöjda med färdtjänst och sjukresor

Publicerad

De som åker färdtjänst och sjukresor i Värmland är mycket nöjda med sina resor. De är nöjdare än riksgenomsnittet och nöjdheten ökar. Det visar 2014 års resultat av den branschgemensamma intervjuundersökningen Anbaro, Barometern för anropsstyrd trafik.

En sammanfattande fråga i undersökningen lyder såhär: Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, dvs om du tänker på beställningen och resan sammantaget? Svaret är att i Värmland är 94 procent nöjda med färdtjänstresan och 91 procent med sjukresan. Det ska jämföras med 91 respektive 90 procent i genomsnitt i hela landet. I undersökningen deltar 81 procent av landets kommuner.

I Värmland var exempelvis 97 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med förarens förmåga att hitta till rätt adress och 96 procent av sjukresenärerna. 96 procent av färdtjänstresenärerna var nöjda med bemötandet hos den de beställde resan av och 94 procent av sjukresenärerna.

Värmland får överlag högre betyg än riksgenomsnittet.

Bra betyg till personalen
– Det värmer extra att vår personal får så goda omdömen när det gäller bemötandet, eftersom vi kommer i kontakt med så många människor. Det säger Anders Wahlén, chef för Värmlandstrafiks avdelning Servicetrafik.

– Vår beställningscentral hanterar cirka 300 000 samtal varje år. Det i sin tur leder till knappt 200 000 transporter efter att vi samplanerat bokningarna.

Sex värmlänningar om dagen
Barometern för anropsstyrd trafik, Anbaro, är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor. Resenärerna intervjuas per telefon dagen efter genomförd resa. De tillfrågas om beställning och bemötande samt intryck av resan. I Värmland intervjuas varje dag tre resenärer som åkt en färdtjänstresa och tre som åkt en sjukresa.

Undersökningen är organiserad av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.