Värmlandstrafik stämmer Keolis

Publicerad

Motorhuv med Värmlandstrafiks logotyp.

Värmlandstrafik har via advokat svarat på Keolis stämning.
Värmlandstrafik stämmer också Keolis för den fördyring av servicetrafiken som uppstått sedan Keolis sade upp det femåriga avtalet efter bara ett år av avtalsperioden i juni 2017.
-Våra ägare, kommunerna, Landstinget i Värmland och de värmländska skattebetalarna, har fått en dyrare trafik på grund av Keolis avtalsbrott och den nya upphandling vi tvingats till. Det är den kostnadsökningen vi anser att våra ägare ska ha kompensation för, säger Värmlandstrafiks styrelseordförande Mikael Dahlqvist.

Värmlandstrafik har till tingsrätten skickat ett svaromål på Keolis stämning samt upprättat en genstämning.

Värmlandstrafik hävdar att Keolis begått avtalsbrott när bolaget sagt upp det femåriga avtalet efter mindre än ett år och att detta skapat en fördyrad trafik för Värmlandstrafik och ägarna, de värmländska kommunerna och Landstinget i Värmland.

Värmlandstrafik har via advokat valt att göra en fastställelsetalan där bolaget vill att rätten fastslår att Keolis Sverige AB är skadeståndsskyldigt, men att det slutgiltiga skadeståndsbeloppet fastställs senare.

Värmlandstrafik skriver i stämningen att bolaget vill att tingsrätten fastställer att Keolis Sverige AB ”till följd av Keolis Sverige AB:s avtalsstridiga uppsägning den 22 juni 2017 är skadeståndsskyldigt gentemot Värmlandstrafik AB för Värmlandstrafiks ökade kostnader under perioden den 22 december 2017 – 31 augusti 2021 för anlitande av andra transportörer för trafikområde 1 och 3 – 6 enligt parternas trafikavtal 2016-03-22.”

-Hur stort beloppet blir är idag svårt att säga eftersom det handlar om beställningstrafik som vi inte vet den exakta omfattningen av till avtalets slut, men lågt räknat kommer beloppet att landa på minst 80 miljoner kronor, säger Jessika Lundgren.

Värmlandstrafik, kräver också att Keolis betalar Värmlandstrafiks kostnader kopplat till den påtvingade nya upphandlingen och bytet av entreprenörer gällande exempelvis fordonsutrustning, samt att Keolis ådöms att stå för Värmlandstrafiks rättegångskostnader.

-Vi har sedan dag ett sagt att vi kommer att kräva full kompensation av Keolis för de fördyrade kostnader som våra ägare fått. Det är tråkigt att vi hamnat i det här läget men nu är det upp till domstolen att avgöra frågan. Vi är beredda på att det kommer att ta tid, men anser det viktigt att våra värmländska ägare kompenseras för vad vi hävdar är ett avtalsbrott från Keolis sida, avslutar Jessika Lundgren.

Sedan december 2017 ersätts Keolis av fyra trafikbolag i fem körområden. Värmlandstrafik har sedan den nya upphandlingen och starten av det nya trafikavtalet i flera körområden och vid flera tillfällen fått 100 procents kundnöjdhet i branschens officiella mätverktyg Anbaro. Det är den högsta kundnöjdheten och kvalitetsnivån någonsin i Värmlandstrafiks historia.