Värmlandstrafik ökar resandet

Publicerad

Värmlandstrafikståg åker på räls längs en sjö.

Värmlandstrafik ökar resandet.

Under årets första fyra månader gjordes totalt 3,5 miljoner resor med Värmlandstrafik inklusive resor med övergång till Karlstad tätortstrafik. Det är en ökning med 3,3 procent jämfört med motsvarande period 2016.

Störst resandeökning sker med Värmlandstrafiks tågtrafik.

Inom servicetrafiken har totalt cirka 82 000 resor genomförts.

Vill du se fler siffror från vår verksamhet under årets fyra första månader kan du läsa rapporten här.

Tertialrapport T1 2017