Värmlandstrafik och Keolis i förlikning

Publicerad

Värmlandstrafik AB och Keolis Sverige AB har träffat en överenskommelse om förlikning i den tvist som hade sitt ursprung i upphandlingen 2016 om servicetrafik i Värmland.

– Vi är nöjda med att kunna lägga den här tvisten bakom oss. För att undvika en fortsatt långvarig och kostsam domstolsprocess har vi valt att träffa en överenskommelse om förlikning. Förlikningen innebär att Värmlandstrafik erhållit betalning av Keolis Sverige AB, säger vd Jessika Lundgren, Värmlandstrafik och vd Jan Kilström, Keolis, i ett gemensamt uttalande.