Värmlandstrafik gör ny servicetrafikupphandling

Publicerad

Idag publicerar Värmlandstrafik en ny trafikupphandling för servicetrafik (färdtjänst och sjukresor) i fem av sex körområden i Värmland. Med detta är processen för att hitta en ny trafikleverantör igång efter att Keolis valt att säga upp ett femårigt avtal i förtid (den 22 juni 2017). Tilldelningsbeslut väntas tas i september varpå det nya avtalet träder i kraft redan i december i år.

– Keolis uppsägning av avtalet har gjort att vi nu på kort tid tagit fram nytt upphandlingsunderlag som godkänts av Värmlandstrafiks styrelse, säger Anders Wahlén chef för servicetrafiken hos Värmlandstrafik.

Det nya servicetrafikavtalet omfattar fem körområden i Värmland (Säffle/Grums är redan upphandlat) och gäller mellan 22 december 2017 och 31 augusti 2021 med option på ytterligare två år.

Upphandlingen görs som ett påskyndat öppet förfarande vilket innebär en kortare anbudstid. Anbudsöppning och anbudsprövning sker efter semestrarna och tilldelningsbeslut förväntas tas i september.

Tills det nya avtalet träder i kraft utförs servicetrafiken precis som tidigare.
– Trafiken är säkerställd enligt avtal fram till den 22 december då det av Keolis uppsagda avtalets uppsägningstid löper ut. Vi förutsätter att vi tillsammans fullföljer uppdraget från våra ägare, att leverera en bra servicetrafik för både våra ägare och alla våra kunder.