Värmlandstrafik avbryter upphandlingen av servicetrafik

Publicerad

Värmlandstrafik har beslutat avbryta upphandlingen av servicetrafik och göra om den på nytt.
– Det har förekommit så kallad strategisk anbudsgivning som kan stå i strid med lagen om offentlig upphandling, säger vd Lars Bull.

Servicetrafiken det gäller består av färdtjänst, sjukresor och närtrafik med personbilar. Inte servicelinjerna som är en del av den ordinarie linjetrafiken. Skälen till att upphandlingen avbryts är alltså att det förekommit strategisk anbudsgivning som kan stå i strid med LOU. Därutöver föreligger bristande konkurrens, delvis till följd av ogiltigt anbud, samt dessutom en hög prisbild inom flera områden.

Upphandlingen kommer nu att göras om. Förfrågningsunderlaget kommer att omarbetas något, för att undvika strategisk anbudsgivning och för att möjliggöra ökad konkurrens och lägre prisbild.

Ett nytt förfrågningsunderlag beräknas vara klart för utskick under augusti månad.

Sekretessen avseende inlämnade anbud kommer att bestå med hänsyn till att upphandlingsärendet inte är avslutat, samt att såväl anbudsgivare som Värmlandstrafik kan lida skada om anbudens innehåll röjs.

Starta sommaren 2016
– Färdtjänsten och sjukresorna i Värmland är till 80-90 procent skattefinansierade, säger Lars Bull. Mot bakgrund av det och av den senaste tidens diskussion i länet om offentlig upphandling är det viktigt att vi reagerar som upphandlande part, om vi upplever att konkurrensen i en upphandling inte varit tillräckligt god.

– Vi vill säkerställa att upphandlingen blir bra även ur skattebetalarnas synvinkel.

Tanken är att den nya servicetrafiken (färdtjänst och sjukresor) ska börja fungera från sommaren 2016.