Värmlands resenärer nöjdast i landet

Publicerad

Värmlandstrafiksbuss och Karlstadsbuss möts i korsning.

De värmländska kollektivtrafikresenärerna ger återigen trafiken toppbetyg. Karlstadsborna är för femte året i rad landets mest nöjda resenärer, enligt NKI (Nöjd kundindex).
Det visar årsstatistiken från Svensk Kollektivtrafiks intervjuundersökning Kollektivtrafikbarometern.

–  Glädjande och hedrande att vi fortsätter att ligga i topp när det gäller kundnöjdhet, säger Jesper Johansson (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland. Det är
viktigt att vi hela tiden arbetar med att ha en attraktiv trafik som svarar upp mot resenärernas behov.

Kollektivtrafiken i Region Värmland, varumärkena Karlstadsbuss (stadstrafiken) och Värmlandstrafik (länstrafiken), finns med i den branschgemensamma statistikmätningen Kollektivtrafikbarometern där 1 200 intervjuer för respektive varumärke görs per år bland slumpvis utvalda värmlänningar i åldern 15-85 år.
När 2019 summeras visar årsrapporten att den värmländska kollektivtrafiken återigen, för femte året i rad, får toppbetyg.

Sammanlagt är 85 procent av kunderna nöjda eller mycket nöjda (betyg fyra eller fem på en femgradig skala) med sin senaste resa i den Värmlandska kollektivtrafiken.

Allra mest nöjda är Karlstadsborna som ger trafiken med Karlstadsbuss högsta betyg enligt NKI (Nöjd kundindex). Hela 89 procent av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, en toppsiffra för femte året i rad.

När det gäller allmänhetens betyg är Karlstadsbuss överlägset bäst i landet.

– Vi är enormt glada för att vi, för femte året i rad, har Sveriges mest nöjda resenärer på våra bussar. Våra förare gör ett fantastiskt jobb varje dag, säger Mathias Lindgren, trafikchef tätort på Region Värmland. Det är extra kul att vår senaste satsning med snabbusslinjen tagits emot så väl av våra kunder.

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik har tillsammans ökat marknadsandelen för kollektivtrafiken i länet som nu ligger på 15 procent av det motoriserade resandet.

I länstrafiken är kunderna från Årjäng, Storfors och Eda kommuner mest nöjda med sina senaste resor. I Storfors har andelen nöjda resenärer ökat med nästan 40 procentenheter från 57 procent till 96 procent. I Grums har andelen nöjda eller mycket nöjda resenärer ökat med 22 procentenheter från 2018.

– Det är glädjande att vi fortsatt har nöjda kunder och som visar att arbetet med utvecklingen av kollektivtrafiken gett positivt resultat. Ska kollektivtrafiken vara ett självklart val för många medborgare så krävs att alla inblandade gör ett bra jobb och det har resultatet från våra resenärer visat att vi gör, säger Markus Bergman, trafikchef busstrafik.