Värmland på pallen igen

Publicerad

Ännu en månad var resenärerna i den värmländska kollektivtrafiken nöjdast i landet. Det visar resultatet för oktober i Kollektivtrafikbarometern. 79 procent av resenärerna var ganska nöjda eller mycket nöjda.


Värmlandstrafik och Karlstadsbuss deltar i den branschgemensamma intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern. För Värmlandstrafiks del görs 1 200 telefonintervjuer per år bland slumpvis utvalda värmlänningar 15-75 år.

Svaret på fråga 22 ger oss det som brukar kallas Nöjd kund-index, NKI. ”Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Värmlandstrafik” (respektive Karlstadsbuss). Resultatet visar att 79 procent var nöjda med sin kollektivtrafik. En ökning med en procentenhet sedan september.

Två nöjda resenärer.

Tjohoo!