Värmland i topp för andra året i rad

Publicerad

Värmlandstrafiksbuss 901 mot Karlstad åker på väg bland andra trafikanter.

Den värmländska kollektivtrafiken är i topp i Sverige.
Det anser kollektivresenärerna som återigen placerar Värmland i topp i landet för andra året i rad.
Hela 88 procent av de värmländska resenärerna är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa.

Värmlandstrafik och Karlstadsbuss deltar i den branschgemensamma intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Totalt görs 1 200 telefonintervjuer för respektive bolag per år bland slumpvis utvalda värmlänningar 15-75 år.

De värmländska resenärerna som regelbundet reser med kollektivtrafiken är landets mest nöjda. Tillsammans med Norrbotten toppar Värmland med 88 procent nöjda eller mycket nöjda resenärer när de tillfrågas om sin senaste resa.

Det är åttonde året i rad som de värmländska kollektivtrafikresenärerna rankar sin senaste resa på topp-tre i landet. Riksgenomsnittet i undersökningen ligger på 81 procent.

Den sammanfattande nöjdheten bland alla de värmländska kollektivtrafikresenärerna är 63 procent, den näst högsta siffran i landet
Landets mest nöjda resenärer finns på Hammarö och där hela 95 procent av resenärerna är nöjda eller mycket nöjda.

På flera av punkterna får den värmländska kollektivtrafiken, fordon och de som utför trafiken, ett högt betyg av resenärerna.

 Värmland placeras näst högst i landet när det gäller hur rena och snygga våra fordon är.
 Den värmländska personalens uppträdande får tredje högsta betyget i landet.
 Värmland toppar statistiken när det gäller både planerad och oplanerad information till våra resenärer.
 Och när det gäller lyhördhet får Värmland den näst högsta siffran i landet

Totalt sett har den värmländska kollektivtrafiken under 2016 ökat sin marknadsandel med två procent.

Det gjordes 7,9 miljoner resor med linjetrafik buss, linjetrafik tåg, servicetrafik och separat skoltrafik under 2016, en ökning med 5,6 procent. Till detta bidrar Värmlandstrafik med ytterligare 1,6 miljoner resor till tätortstrafiken i Karlstad.
Totalt resande inklusive tätortstrafik Karlstad är 9,5 miljoner resor, vilket är en ökning 5,7 % mot 2015
Kollektivtrafikandelen i Värmland har under 2016 ökat med 2 procent och är nu 13%

Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande under hela året. Ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 är intervjuas per telefon, både de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten. I Värmland genomförs 200 intervjuer varje månad.

Mer om Kollektivtrafikbarometern kan du läsa här http://www.svenskkollektivtrafik.se/