Värmland först med nytt förarutbildningsprojekt

Publicerad

Karwan Muradi, Ahmet och Mehmet Simsek vid förarplatsen på en buss.

Det här är Karwan Muradi.

På bara fem veckor gick han från en tillvaro som långtidsarbetslös till heltidsanställd bussförare. Utbildad av Nobina Värmland, bröderna Ahmet och Mehmet Simsek i ett unikt projekt.
Nobina Värmland var först i landet och branschen att testa anställningsformen Yrkesintroduktionsanställning när den första gruppen startade sin utbildning i januari 2019.

Arbetsförmedlingen valde ur en bank på 600 personer ut 230 som uppfyllde kriterierna och av dessa kom 148 till intensiva tester där så småningom nio elever antogs till utbildningen.

Alla sju från den första utbildningen jobbar nu på Nobina och fungerar väldigt bra. Den andra utbildningsomgången med nio nya elever startade i början av september 2019 och beräknas vara klara i november. Planer finns på att starta ytterligare två utbildningsperioder under kommande år.

Per Inge-Lidén, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, besökte tillsammans med Jan Furtenmark, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, nyligen Nobina i Karlstad för att få veta mer om hur tidigare långtidsarbetslösa kan bli anställda förare,

På plats fanns också Hanna Larsson från Nobina, som berättade om Nobinas arbete med kompetensförsörjning de kommande åren, Nobina Värmlands trafikchef Åsa Tobiasson, Katarina Karlsson, utbildnings- och rekryteringsansvarig på Nobina Värmland samt utbildarna Ahmet och Mehmet Simsek.

15 personer i mötessal hos Nobina i Karlstad.

Sedan i maj 2018 har transportbranschen möjlighet att tillämpa anställningsformen Yrkesintroduktionsanställning i samarbete med Arbetsförmedlingen. Detta går att tillämpa för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, är nya i yrket, samt bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden genom att de uppfyller någon av nedanstående kriterier:

  • Ny i Sverige (max tre år).
  • Under 25 år gammal.
  • Arbetssökande 1 år eller mer.

Det finns ett stort rekryteringsbehov av bussförare i landet. Bara Nobina räknar med ett årligt behov av 800 förare i hela landet. Av dessa finns 80 procent utanför arbetsmarknaden idag.
Nobina Värmland, som kör trafik åt Värmlandstrafik, har idag 540 anställda i Värmland.