Tolkcentralen i Region Värmland - för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Tolkcentralen ger tolkservice till personer som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet i Värmlands län. Du som vårdpersonal är skyldig att erbjuda tolk som en del av patientsäkerheten. Med en tolk på plats ökar patientens delaktighet och inflytande. Tolkservicen finns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Tjänsten är kostnadsfri inom hälso- och sjukvården.

Akut tolk utanför kontorstid

Vid akut behov av teckenspråks-, dövblind- eller skrivtolk med fara för liv, hälsa eller egendom:

Ring 054-15 03 95

SOS Alarm tar emot ditt samtal.

Information för andra målgrupper

Privatpersoner

Du som är teckenspråkig och i behov av tolk hittar information för dig på 1177.se.

Organisationer, myndigheter och företag

Du som inte arbetar inom vården i Region Värmland men arbetar i länet har också rätt att kontakta tolkcentralen och boka tolk. Du gör din bokning på samma sätt som vårdanställda. Följ instruktionerna här på sidan.

Så fungerar bokningar

Tänk på att:

 • Förbereda så att du har all nödvändig information tillgänglig innan bokningen, läs mer under "Boka".
 • Boka tolk i god tid.
 • Boka tolken innan kallelse skickas.
 • Om du behöver avboka tolken gör det i så god tid som möjligt, så att tolken kan finnas tillgänglig för andra.

Förbered information

Se till att du har följande information redo för din bokning:

 • Vem eller vilka det ska det tolkas för.
 • Personuppgifter för den primära tolkanvändaren.
 • Kontaktuppgifter (namn, telefon och e-post) till ansvarig i verksamheten.
 • Tolkmetod (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning).
 • Datum för tolkningen
 • Starttid
 • Sluttid
 • Typ av tolkning (på plats eller på distans).
  Tänk igenom om distanstolkning är ett bättre val.
  Läs mer om distanstolkning.
 • Plats (gatuadress, vägbeskrivning, portkod, verksamhet och avdelning) eller plattform om du i stället valt distanstolkning (Teams, Zoom eller Skype exempelvis).
 • Övriga upplysningar i syfte att ge tolken möjlighet till förberedelse, exempelvis material och dagordning.

Genomför din bokning

Gör din bokning via telefon eller e-post och lämna den information som du har förberett.

E-post: tolkcentralen@regionvarmland.se
Telefonnummer: 010-831 59 67

Vi följer den prioriteringsordning av uppdrag som sjukvårdsregion Mellansverige har tagit fram.

Vid vissa tolkuppdrag krävs det två tolkar.

När tolkuppdraget är inställt vill vi att du meddelar oss snarast, så att andra behövande kan få tillgång till tolken.

E-post: tolkcentralen@regionvarmland.se
Telefonnummer: 010-831 59 67
SMS: 070-555 87 20

Om tolkning och tolkmetoder

Tolken:

 • har till uppdrag att möjliggöra kommunikation.
 • är neutral, objektiv och opartisk.
 • har tystnadsplikt.
 • varken sparar eller skriver ut något från tolkningstillfället.

Vid en tolkning:

 • förmedlar tolken allt som sägs i rummet.
 • sker tolkningen i jag-form.
 • vänder du dig direkt till den du talar med, det är ni två som samtalar.
 • pratar du som vanligt. Tolken säger till om det går för fort.

Distanstolkning innebär att tolkningen sker via dator eller surfplatta. Det passar bra i sammanhang med tydlig struktur, till exempel hälso- och sjukvårdsbesök, föreläsningar och möten. Distanstolkning är dessutom resurssparande och ger tolken möjlighet att hjälpa fler.

Digitala vårdbesök fungerar precis som fysiska besök, med den skillnaden att patienten, personalen från hälso- och sjukvården, och teckenspråkstolken befinner sig på olika platser och kommunicerar digitalt.

Följande utrustning behövs:

 • Dator eller surfplatta
 • Webbkamera (vid teckenspråkstolkning)
 • Mikrofon

Fråga Tolkcentralen om du är osäker på om distanstolkning kan fungera för just ditt behov.

För personer med dövblindhet kan tolkmetoden skifta beroende på graden av syn- och hörselnedsättning, och om svenska eller teckenspråk är första språk.

Används till personer som fått försämrad hörsel i vuxen ålder och som har svenska som sitt första språk. Tolken skriver på ett tangentbord via en dator och texten läses på liten eller stor bildskärm

Används till personer med dövhet eller hörselskada som har teckenspråk som sitt första språk.

Teckenspråket är ett fullständigt språk med egen grammatik och egna språkregler. Teckenspråket är inte internationellt.

Funderar du på något om tolkning eller ditt tolkningstillfälle är du välkommen att kontakta oss på tolkcentralen.

Telefon: 010-831 59 67
SMS: 070-555 87 20
Bildtelefon: karlstad.tolkcentralen@ectalk.se
E-post: tolkcentralen@regionvarmland.se

Öppettider

Måndag-torsdag: 08.00-12.00 och 13.00-16.00
Fredag: 08.00-12.00

Adress

Tolkcentralen, Hörselvården
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Sidan uppdaterad