Vägarbeten på Rv 63 påverkar trafiken

Publicerad

Under de närmaste veckorna kommer arbeten med mitträcken och beläggning att utföras på Rv 63.
Arbetet startar under kommande vecka (v20) och ska pågå under totalt fyra veckor.

Det som  ska utföras är slutbeläggning av sträckan, arbete med mitträcke kring Vallargärdet samt linjemålning.

Beräknad tidplan:

V20: Torsdag v20 kommer det att sprängas för mittvajerfundamenten vid Åstorpskorset.

V21: Asfaltering

V22: Asfaltering

V23: Linjemålning

V24: Mitträcken

Då det redan finns mitträcken på stora delar och beläggningen sker på en sida kommer det behövs trafikljus och lots under den här tiden och en del köer kan komma att uppstå under morgon- och kvällstrafiken.

Längre fram kommer även ytan vid busshållplatserna att asfalteras. Exakt tidpunkt för detta är dock inte klart.