Vägarbete påverkar hållplatser

Publicerad

Vägarbeten pågår i Edsvalla under kommande vecka, måndag 9 maj till och med söndag 15 maj. Edsvallavägen stängs av genom centrum och bussarna får ta alternativa sträckningar.

Linje 802: går ut på E45 och ner Bäckängsvägen och in till Vålberg.
Följande hållplatser stängs tillfälligt:

Hasselvägen
Dalsängsvägen
Edsvalla
Hedlundsväg
Skruvstavägen
Åslidsgatan

En tillfällig hållplats sätts upp i korsningen där Edsvallavägen börjar och slutar.

Linje 803: går ut på E45 och ner Bäckängsvägen, vänder sedan på parkeringen vid ÖB för att gå samma väg tillbaka.
Följande hållplatser stängs tillfälligt:

Hasselvägen
Dalsängsvägen
Edsvalla
Hedlundsväg